Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT104RİTİM EĞİTİMİ VE DANSZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dans aracılığı ile hareket becerileri, bilişsel becerileri, koreografik ve yaratıcı usulleri, sosyal ve estetik becerileri, postürü, vücut imajını, artistik sunumu, sağlıklı olmayı geliştirmek, farklı dans formlarını tanıtmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Emine Kutlay
Öğrenme Çıktıları
11. Hareket potansiyeli, estetik beceri, ritim duygusu ve hayal gücünü arttırabilme, ve bu kazanımları kendi spor dalına aktarabilme,
22. Dans aracılığı ile düşünce ve duyguları yaratıcı hareket deneyimleriyle kendini ifade edebilme,
33. Duygusal fiziksel sosyal-eğlenceli sağlıklı bir çevre oluşturma ve geliştirebilme
44. Toplumun bütün popülasyonlarda dansa ilişkin konsept geliştirebilme
55. Farklı dans uygulamalarını kavrayabilme
66. Dans kurs/seminerleri ve onun en yeni bilgilerini takip edebilme
77. Dans’ta teknolojiyi onun bütün yaklaşımlarını, literatür, bilimsel makaleler ve performansları takip edebilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
CD/DVD player, ayna, bale tutunma barı
Dersin İçeriği
Dansın tarihçesi, Neden dansa ihtiyaç duyuyoruz? Dans terminolojisi, kültürel farklılıklar ve dans, video kaset (CD) izleme, profesyonel dansçıların vücut hareketlerini ve performanslarını analiz etme, basit ritimleri tanıma, ritim, müzik ve alanı kullanma, uzaysal farkındalık, hayal gücünü kullanma, ritmik oyun ve aktiviteler, lokomotor and lokomotor olamayan hareketler, doğaçlama, temel vücut hareketleri, uzanmayı geliştirme ve gerilimi rahatlatma, adımlama teknikleri, koordinasyon, denge, bağlantı, esnekliğin gelişimi, gövdenin kuvvetlenmesi, temel bale egzersizleri, dans kompozisyonu ve koreografi, yaratıcı düşünce şekilleri, hareket farkındalığı ve hayal gücü, duygusal gelişim ve ifade, dansta pratik uygulamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dansın tarihçesi, Neden dansa ihtiyaç duyuyoruz? Dans terminolojisi, kültürel farklılıklar ve dans, video kaset (CD) izleme, tüm dans formlarında profesyonel dansçıların vücut hareketlerini ve performanslarını analiz etme
2Basit ritimleri tanıma (2/4, ¾, 4/4), ritim, müzik ve alanı kullanma, uzaysal farkındalık (düzlemler, yönler, yörüngeler, yükseklik seviyeleri, yol katetme şekilleri), hayal gücünü kullanma, ritmik oyun ve aktiviteler, lokomotor ve lokomotor olmayan hareketleri kullanmaRitim ve müziği kullanma, temel hareketler, kombinasyonlar oluşturma, grup egzersizleri
3Dansı yaratma ve uygulama, doğaçlama, temel vücut hareketleri, uzanmayı arttırma gerilimi rahatlatma (kasılma- gevşeme), adımlama teknikleri, yol katetmeler, sekmeler ve hoplamalar, salınımlar ve daireler, dönüşler, dalgalar, Isınma ve gerdirme egzersizleri, hareket kombinasyonları grup egzersizleri
4Temel vücut hareketleri, koordinasyon ve dengeyi geliştirme, bağlantı, esneklik, gövdeyi güçlendirme, vücudun eklemlerinin fonksiyonlarını anlamaIsınma ve gerdirme egzersizleri, hareket kombinasyonları grup egzersizleri
5Temel bale egzersizleri (barda ve yerde), temel ayak ve kol pozisyonları Ayak çalışması, vücudun büyük bölgeleri için egzersizler
6Dans komposisyonları ve koreografi, hareketlerin mantıksal bağlantıları, akıcılık, zorlukların dağılımı, bağlantı elementleri, müzikle teknik estetik ve duygusal ilişki, müzüksel zamanlama Pratik uygulamalar
7Yaratıcı düşünce becerisi, yaratıcı hareket ve dans, hareket farkındalığı ve hayal gücü, duygusal gelişim ve ifade, her hareketin karakterinde uyum oluşturmakPratik uygulamalar modern dans teknikleri
8Ara sınavPratik Uygulama
9Viyana valsi, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
10Samba, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri) Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
11Cha cha cha, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri) Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
12Rumba, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri) Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
13Jive, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri) Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
14Paso Doble, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler (başlangıç düzeyi figürleri) Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
15Arjantin tango, doğru pozisyonlar ve postür, seri/sıralı hareketler Temel ritim, ayak hareketleri, vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve partnerle uygulama
16Final sınavıPratik Uygulama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Scheff H, Sprague M, Nichols S Mc G (2005), Experiencing dance, Human Kinetics 2. Franklin E (1996), Dynamic Alignment, through imagery, Human Kinetics 3. Laird W (1988), Technique of Latin Dancing. 4. Minton SC (1986) Choreography, Second Edition, Human Kinetics 5. Schrader CA (1996) A Sense of Dance, Human Kinetics. 6. Weber B, Weber F (1994) Moderne Tanze, Falken-Verlag GmbH, Frankfurt
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik717
Takım/Grup Çalışması717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Performans111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)61
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr