Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BEÖ112SPOR PSİKOLOJİSİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Egzersiz psikolojisi dersinin amacı, öğrencilere insanın gelişimi ve nasıl öğrendiği konularındabilgi kazandırmaktır. Öğretmen adaylarının bu ders kapsamında edindikleri bilgilerin temel biralt yapı oluşturması beklenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Mustafa ENGÜR
Öğrenme Çıktıları
1Yetişkinliğe kadar olan gelişim dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlak gelişiminin nasıl gerçekleştiğini yazar/söyler/seçip işaretler
2Gelişim alanlarının birbirini nasıl etkilediğini açıklar
3Öğrenmeyi etkileyen faktörleri yazar/söyler/seçip işaretler
4Klasik ve edimsel koşullanmanın ilkelerini bu iki öğrenme türünü birbiri ile karşılaştırarak açıklar.
5Yapılandırmacı Öğrenme Kuramının eğitim-öğretim sistemindeki önemini açıklar.
6Gelişim ilkelerini temel alarak gerçekleştirilen öğrenmenin yararlarını gerekçeler öne sürerek açıklar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında gelişimle ilgili temel kavramlar,doğum öncesi gelişim, bilişsel gelişim gibi gelişim psikolojisine ait konuların yanı sıra, klasikkoşullanma, sosyal öğrenme kuramı gibi öğrenme psikolojiine ilişkin konular da ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Eğitim Psikolojisi
2Gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişimin temel ilkeleri ve gelişimi etkileyen faktörler.
3Bedensel ve devinsel gelişim
4Bilişsel gelişim
5Ahlaki gelişim
6Toplumsal ve duygusal gelişim
7Kişilik ve gelişimi
8Cinsel gelişim ve eğitim
9Eğitim öğrenme ilişkisi ve temel kavramlar
10Klasik koşullanma
11Edimsel koşullanma
12Sosyal öğrenme kuramı
13Gestalt kuramı
14Bilgiyi işleme kuramı
15Yapılandırmacı öğrenme kuramı
16Beyin temelli öğrenme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Okuma5525
Ev Ödevi10550
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)83
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr