Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT201SPOR FİZYOLOJİSİ IZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; motor üniteyi tanıtmak, nöromusküler yorgunluğun nedenlerini kavratmak, esneklik ve plyometrik çalışmaları tanıtmak, solunum kan ve endokrin sistemin egzersizle olan bağlantısını kavratmak, maxVO2, aerobik ve anaerobik eşik kavramlarını öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. B. MUZAFFER ÇOLAKOĞLU, Prof.Dr. S. RANA VAROL, Doç. Dr.M. ZEKİ ÖZKOL, Doç.Dr. GÜLBİN R.NALÇAKAN
Öğrenme Çıktıları
1Kuvvet çalışmalarını öğrenebilme.
2Nöro-müsküler yorgunluğu tanımlayabilme.
3Esneklik ve plyometrik çalışmaları kavrayabilme.
4Solunum, kan ve endokrin sistemin egzersiz ile olan ilişkisini tanımlayabilme.
5Dayanıklılık gelişiminin metabolik temellerini öğrenebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği; Egzersizden sonra oluşan yorgunluğun sebepleri, esneklik çalışmaları, plyometrik antrenmanlar, solunum, kan ve endokrin sistemin egzersiz ile ilişkisi, maxVO2 kavramı, aerobik ve anaerobik eşiklerin egzersiz esnasındaki önemidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Motor ünite ile kuvvet ve güç ilişkisi; kas sarsısı, dalga sumasyonu, motor ünite sumasyonu kavramları; kuvvet gelişimi hedeflenen çalışmalarda kullanılması gereken yükler, set sayıları, hareket açısı ve hareket hızı.
2Kas (fibril) uzunluğu ve kuvvet ilişkisi, nöro-müsküler yorgunluk ve nedenleri.
3Esneklik çalışmalarının fizyolojik temelleri, çeşitleri ve uygulama amaçları ve ilkeleri.
4Kas gücünün artışı için plyometrik çalışmalar, fizyolojik temelleri, uygulama amaçları ve ilkeleri.
5Tüm vücuda yönelik esneklik ve plyometrik çalışma örnekleri.
6Solunum sisteminin işleyişi, akciğer ve solunum yolunun genel özellikleri, solunum sistemi ve tek bir egzersizdeki değişimleri.
7Düzenli antrenmanların solunum sistemindeki adaptasyonu ve sonuçları, egzersiz sonrası toparlanma süreci ve oksijen borcu.
8Ara sınav.
9Kanın genel görevleri ve kanın kompozisyonu, kan plazması ve şekilli elemanların yapısı ve görevleri, kan ve kompozisyonunun tek bir egzersiz sırasındaki değişimlerive nedenleri.
10Kan ve kompozisyonunun düzenli egzersizler sonucundaki değişimleri ve nedenleri, anemi, sporcu anemisi ve nedenleri.
11Endokrin sistem, hormonlar ve görevleri, egzersiz performansına etki eden hormonlar ve işlevleri.
12Maksimal oksijen kullanım kapasitesi (maxVO2) ve dayanıklılık performansı ilişkisi, VO2 ve maxVO2 kavramları.
13MaxVO2’yi etkileyen faktörler, cinsiyet farkı, ölçüm yöntemleri, ölçüm sonuçlarını değerlendirme, Karvonen nabız yedeği formülü ile antrenman yükü hesaplama.
14Dayanıklılık gelişiminin metabolik ve fizyolojik temelleri, iyi bir dayanıklılık koşucusunda olması gereken metabolik özellikler, sürelerine göre dayanıklılık ve enerji sistemleri ilişkisi.
15Aerobik eşik, anaerobik eşik, maxVO2, laktik aside tolerans ve hareket ekonomisi kavramları, antrenman özellikleri ve antrenmanların sağladığı metabolik değişimler.
16Final sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Günay M, Cicioğlu İ. Spor Fizyolojisi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001 Yardımcı Kitaplar: Ergen E. Egzersiz Fizyolojisi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002 Sönmez G.T. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Ata Ofset Matbaacılık, Bolu, 2002 Akgün N. Egzersiz ve Spor Fizyolojisi (1. ve 2. cilt), İzmir, 1994 Wilmore J.H, Costill D.L. Physiology of Sport and Exercise, Human Kinetics, USA, 1994 McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise Physiology, Lea&Febiger, USA, 1991 Australian Sports Commission (Editor: CJ. Gore), Pysiological Tests for Elite Athletes, Human Kinetics, USA, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Makale Kritik Etme14114
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1113 1 3232 
ÖÇ2 231   34 2
ÖÇ322 3  322  
ÖÇ4454 45 343 
ÖÇ553     52 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr