Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
THU204TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARIZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
•Öğrencilerinin, insan haklarına, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmak; •Katılımcı demokrasi ve sivil toplumun gelişmesinde, öğrencilerin aktif yurttaşlar olarak rol almalarına katkıda bulunmak; •Öğrencilerinin, çeşitlilik ve çokkültürlülüğe olan saygı ve hoşgörülerini geliştirme ve derinleştirmelerine katkıda bulunmak; •Öğrencilerinin diğer üniversite ve lise öğrencilerine, sosyal sorumluluk projeleri ile örnek olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak; •Öğrencilerinin sivil toplum kuruluşlarına katılımlarını teşvik etmek; •Genel olarak bir topluluk yaşamının gelişmesine katkıda bulunmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Mustafa ENGÜR
Öğrenme Çıktıları
1•Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecekler;
2•Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi edinecekler;
3•Farklı sosyal çevreleri deneyimleyecekler;
4•Farklı sosyo-ekonomik çevrelerden gençlerle tanışacaklar;
5•Farklı fakülte öğrencileri ile ortak çalışmalar gerçekleştirecekler;
6•Avrupa düzeyindeki sosyal sorumluluk projeleri alanları hakkında bilgi sahibi olacaklar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
•Sosyal Toplum kuruluşları •Gönüllülük •Proje oluşturma süreçleri •Hedefler doğrultusunda strateji, faaliyet planı ve çıktıların belirlenmesi •Bütçenin uygun kullanımı •Proje hazırlama •Geri bildirim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Birbirini tanıma Giriş ve dersle ilgili genel bilgiler
2Sivil Toplum, Demokrasi ve STK'lar
3Gönüllülük ve Gençlik
4Proje fikirleri ile ilgili grup tartışması
5Grupların oluşturulması ve proje fikirleri ile ilgili beyin fırtınası
6Projelerin dağılımı ve projeler hakkında grup tartışması ve beyin fırtınası
7Amaçların belirlenmesi, strateji oluşturma, paydaş analizi
8Vize
9İlgili temsilcilerinin de katılımıyla grup tartışması ve geri bildirim
10Geçici faaliyet planı ve çıktıların belirlenmesi
11Bütçe hazırlama, Bütçe kalemleri, tahmini giderlerin belirlenmesi
12Fon geliştirme ve sürdürülebilirlik, Olası sponsorların belirlenmesi ve sürdürülebilirlik stratejisinin hazırlanması
13Proje tekliflerinin teslimi ve sunumu
14Geri bildirim, Grup çalışması değerlendirmesinin teslimi
15Geri bildirim, Grup çalışması değerlendirmesinin teslimi
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması14228
Rapor Sunma111
Proje Hazırlama111
Performans144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)62
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ111111121122
ÖÇ211211221211
ÖÇ312212311232
ÖÇ423222433213
ÖÇ523222112133
ÖÇ634222522113
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr