Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BEÖ216MOTOR ÖĞRENMEZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; becerilere yönelik kavramları ve becerileri etkileyen değişkenleri öğretmek, beceri çeşitleri hakkında bilgiler vermek, sportif becerilerin öğretim yöntemlerini inceleyerek becerilerin transfer durumlarını öğretmek, öğrenilen becerilerin korunması konusunda etkili değişkenleri kavratmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. ERSİN ALTIPARMAK
Öğrenme Çıktıları
1Beceri öğretiminin tarihsel gelişimini hatırlayabilme
2Beceriler üzerinde etkili kavramları açıklayabilme
3Becerilerin farklı sınıflandırmalarını karşılaştırabilme
4Motor performans ve motor yetenek faktörleri açıklayabilme
5Öğrenme ve performans eğrilerine etkili faktörleri ayırt edebilme
6Motor becerilerin öğretilmesinde bilgilendirmenin farklılıklarını hatırlayabilme, bu farklılıkları değişen durumlarda uygulayabilme
7Becerilerin öğretiminde sonuç bilgisi kullanarak eleştirebilme
8Becerilerin öğretiminde yüklenme dinlenme ilişkilerini düzenleyebilme
9Becerilerin öğretiminde kullanılan farklı yöntemleri uygulayabilme
10Motivasyon ve aktivasyon kavramlarını hatırlayarak gereken durumlarda uygulayabilme
11Becerilerin transferini sağlayacak koşulları düzenleyebilme
12Becerilerin korunmasında etkili faktörleri kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Beceri öğretiminde etkili kavramlar, beceri çeşitleri, becerilerin öğretiminde kullanılan yöntemler, bilgilendirme ve çeşitleri, motivasyon ve aktivasyon, becerilerin transferi, becerilerin korunması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Beceri öğretiminin tarihsel gelişimi, beceri, yetenek, öğrenme kavramları, beceriler üzerinde etkili kavramlar
2Becerilerin sınıflandırılması, farklı beceri sınıflandırmalarının incelenmesi
3Motor performans ve performansın özellikleri,
4Motor yetenek faktörlerin incelenmesi
5Motor becerilerin öğrenilmesinde öğrenme performans eğrileri, motor becerilerin öğrenilmesinde etkili safhalar
6Motor becerilerin öğretilmesinde bilgilendirme, bilgilendirmenin boyutları, görev öncesi sırası ve sonrasında verilen bilgiler
7Sonuç bilgisi ve sonuç bilgisinin sıklığı
8Ara sınav
9Motor beceri alıştırmalarının niceliksel, niteliksel ve zamansal yönleri
10Becerilerin öğretiminde kullanılan farklı yöntemler
11Motivasyon, motivasyonun işlevleri ve çeşitleri, bir motor görevi motive eden etkenlerin incelenmesi
12Performans öncesi aktivasyon artırma teknikleri
13Performans öncesi aktivasyon artırma teknikleri
14Becerilerin korunması ve etkili faktörlerin incelenmesi, becerileri akılda tutmanın ölçülmesi, kısa ve uzun süreli bellek
15Becerilerin korunması ve etkili faktörlerin incelenmesi, becerileri akılda tutmanın ölçülmesi, kısa ve uzun süreli bellek
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cratty B.j. Teaching Motor Skills, Derleyen Prof.Dr. Hasan Kasap, İstanbul, 1988 Açıkgöz K. Etkili Öğrenme ve Öğretme, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 1996 Magill R.A. Motor learning, USA, 1989 Schmidt R.A. Motor Control And Learning, Human Kinetics, USA,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Seminer12020
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)166
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
ÖÇ11           
ÖÇ12           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr