Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT206SPOR BİYOMEKANİĞİZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; insan vücudu üzerine etki eden iç ve dış kuvvetlerin etkisi altında vücudun tümünün ya da vücut bölümlerinin nasıl hareket ettiğini anlamasını, doğrusal ve eğrisel hareket ilkelerine göre verimin nasıl artırılabileceğinin kavranmasını, sporda doğrusal ve açısal hızın, sürtünme kuvvetinin hesaplanmasını, hangi eklemde hangi kaldıraç sistemine göre hareket yapıldığını, momentumu, dönme momentini, Newton’un hareket kuramlarını anlamasını ve yorumlamasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Doğan Demirhan
Öğrenme Çıktıları
1Spor biyomekaniğinin sportif verime katkısını açıklayabilme.
2Sporda kinetik ve kinematik hareketi karşılaştırabilme.
3Sporda doğrusal ve eğrisel kinematik ile ilgili problemleri çözebilme ve yorumlayabilme.
4Sporda doğrusal kinetik ve açısal kinetik problemlerini çözebilme ve yorumlayabilme.
5Newton’un hareket kuramlarını sportif performansın artırılmasında kullanabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Doğrusal ve eğrisel hareket, kinetik ve kinematik, statik ve dinamik, eylemsizlik, ağırlık ve kütle, momentum, kuvvet, sürtünme, kütle merkezi, dış merkezli kuvvet ve kuvvet çifti, moment, kaldıraçlar, açısal momentum, Newton’un hareket kuramları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Spor biyomekaniği nasıl bir bilim dalıdır? Sporda verimin artırılmasında biyomekaniğin kullanımı, insan hareketi, insan hareketini inceleyen bilim dalları
2Kinetik ve kinematik hareket analizi nedir? Aralarındaki fark nedir? Kinematik hareket analizi nasıl yapılır?
3Doğrusal yer değiştirme, hız, sürat, ivme, açısal hız, açısal ivme.
4Eylemsizlik, ağırlık ve kütle, düşey atış, yatay atış, eğik atış, momentum,
5Kuvvet, yerçekimi kuvveti, sürtünme kuvveti, kas kuvveti, motor üniteler ve kasılma kuvveti, kas kuvveti ve kasılma hızı,
6Hareket eksenleri, koordinat sistemi, kütle merkezi,
7Kütle merkezi ve dayanma alanı ilişkisi, hareket ve dengelenme.
8Ara sınav.
9Dengelenme çeşitleri, kütle merkezinin yerinin bulunması.
10Dış merkezli kuvvet, kuvvet çifti, dönme momenti.
11Kaldıraçlar, vücudumuzdan kaldıraç sistemlerine örnekler, mekanik avantaj,
12Çekme açısı ve eklem hareketi, açısal momentum,
13Newton’un birinci hareket kuramı, yer çekimi kuramı, merkezcil kuvvet,
14Falso ve sürtünme kuvveti, momentumun aktarılması, Newton’un ikinci hareket kuramı, Newton’un üçüncü hareket kuramı, momentumun korunması,
15İş, güç, enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji,
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Açıkada C., Demirel H. (1993); Biyomekanik ve Hareket Bilgisi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 2. Sedatlı M., Toraman F., Çetin E. (2000); Sportif hareketlerin biyomekanik temelleri, Bağırgan Yayımevi, Ankara. 3. Hay J.G. (1993); The Biomechanics of Sports Techniques. Prentice Hall, New Jersey.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
Okuma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr