Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT307ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kişinin yaşam alanını tanımak ve karşılaştığı sorunlara çözüm yolları bulmak için giriştiği sistematik bir çaba olan araştırma etkinliği, insan yaşamının ve yüksek öğretimin vazgeçilmez ayaklarından biridir. Bu derste öğrenciler, genel anlamda spor bilimlerinde ele alınan teorik bir girişin ardından, bilimsel bir metnin üretimi için, “nasıl konu seçilir?” sorusundan başlayarak, araştırma ve yazım için gerekli teknikler konusunda bilgilendirileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Özgür Özkaya, Dr. Aykut Eren Canüzmez, Asst.Prof.Dr. Mehmet Zeki Özkol
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel çalışma yapmanın metotlarını öğrenmek.
2Tez, makale, bildiri hazırlarken gerekli bilimsel alt yapı çalışmalarının nasıl yapılacağını öğrenmek.
3Antrenörlük yaparken gerekli bilgi ve becerileri yapılacak çalışmalarla ortaya çıkarabilmek.
4Bilimsel çalışmalarda çok değişik alanlardan yararlanarak sporcu seviyesini daha üst düzeylere çıkarabilme.
5Sporcuların yaptığı antrenmanları yeni yöntem ve metotlarla plan ve programlamasını yenileyebilme ve yetenekleri ortaya çıkarabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste sağlık bilimlerinin kendine özgü yapısı anlatılarak bu alanda yapılacak bilimsel bir çalışma için gerekli olan verilerin toplanması, derlenmesi ve son olarak da verilerin yazıya dökülebilmesi gibi aşamalar gösterilerek bilimsel çalışma yapmanın alt yapısını oluşturan faaliyetler bütünü hakkında bilgi verilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Teorik Giriş; Sağlık Bilimlerin Konusu, Bilimselliği,
2Ana Kavram ve Terimleri, Terimler arası İlişkiler
3 Araştırma Nedir? (Sorunu Belirleme, Gözlem, Hipotez, Doğruluk, Nesnellik, Eleştiri, Genellik, Hoşgörü)
4Araştırma Türleri
5Veri Toplama Teknikleri
6Araştırmanın Aşamaları: Konu Seçmek, Konuyu Sınırlandırmak, Hipotez Kurmak, Geçici Plan Hazırlamak, Kaynak Toplamak, Okuma ve Not Almak, Yazmak
7Seçilen konuyu plan doğrultusunda hazırlamak, çözüme ilişkin yöntem geliştirmek.
8VİZE
9Araştırma problemi hakkında bilgi toplama ve yöntem geliştirme.
10 Kaynak Derleme, Kütüphane ve İnternetten Yararlanma
11 Yazım Kuralları, konunun raporlaştırılması, metin Aktarmaları
12Verileri çözümleme, bulguları yorumlama
13Tablolar ve Şekiller
14Verilerin İstatistiki açıdan değerlendirilmesi
15Kaynaklar (Bibliyografya) Hazırlamak Bilimsel yazıların değerlendirilmesi, yazım kuralları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Suat CEBECİ, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, İstanbul, 2002. 2-Niyazi KARASAR Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara 1995 7. Basım 3-Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU Bilimsel Araştırma Yöntemleri İstanbul 2003 4-Robert A.DAY Bilimsel Makale Nasıl Yazılır,Nasıl Yayımlanır, Tübitak Mart 2003 5-Hüseyin BATUHAN Bilim Ve Şarlatanlık İstanbul 2001 6- Jerry R.THOMAS, Jack K. NELSONResearch Methods In Physical Activity 7-Dr. Elif Kuş Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Ankara,2009 8- Prof.Dr.Hülya Güven, Prof.Dr. Sedef Gidener, Bilimsel Düşünce ve Araştırmada Etik, İzmir 2003 9- Prof. Dr. Ali Balcı, Sosyalş Bilimlerde Araştırma, Ankara 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama224
Proje Sunma11010
Seminer212
Bireysel Çalışma224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)103
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ112123441152
ÖÇ242134555134
ÖÇ354344544454
ÖÇ445435554144
ÖÇ544134555155
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr