Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT409KİNANTROPOMETRİZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; antropometrik ölçümleri kavratmak, bu ölçümlerin yorumlanmasını öğretmek, antropometrinin kinetik ve egzersiz ile olan bağlantısını kavratmak, spor ve egzersize olan etkisini öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Mehmet Zeki OZKOL, Lecturer Ramazan AYDINOGLU
Öğrenme Çıktıları
1Antropometrik ölçümleri uygulayabilme ve yorumlayabilme.
2Somatotip belirleyebilme.
3Antropometrik ölçümlerin egzersiz ile olan bağlantısını belirleyebilme.
4Ölçüm sonuçlarına göre antrenman programlarını düzenleyebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Antropometrik ölçümler; boy, vücut ağırlığı, kemik uzunlukları, kemik çapları, endeksler, vücut yağ oranı hesaplamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anatomik pozisyonlar, tanımlar
2Anatomik noktalar.
3Büyüme ve gelişme
4Ölçme teknikleri ve tanımlar
5Uzunluk ölçümleri.
6Çevre ölçümleri.
7Çap ölçümleri.
8Ara sınav
9Skinfold ölçümleri.
10Somatotiplerin dağılımı ve noktalanması, somatogram
11Vücut kompozisyonu değerlendirme yöntemleri
12Vücut kompozisyonunun antropometrik yöntemle değerlendirilmesi
13Beden yapısı ve uygunluk çalışmaları
14Yetenek seçiminde yapısal faktörler
15Ölçümlerin yorumlanması ve antrenman programlarına yansıtılması
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zorba E., Ziyagil M.A.: Vücut Kompozisyonları ve Ölçüm Metotları. Gen Matbaacılık, Trabzon, 1995. Roger Eston, Thomas Reilly, Kinanthropometry and Exercise Physiology Laboratory Manual, E&FN SPON, London, 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)119
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr