Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT404SPORDA MÜSABAKA VE ANTRENMAN ANALİZLERİZorunlu485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; kendi sportif branşlarında uygulanan hareketleri niteliksel ve niceliksel olarak inceleyebilmeyi öğrenebilmesi ve hareketlerin teknik analizinin, kinesyoloji, biyomekanik, anatomi ve pedagoji gibi bilim dallarından yararlanarak doğru ve hatalı taraflarının ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca branşlara yönelik müsabaka analizlerini el notları ya da bilgisayar programlarıyla uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Faik Vural
Öğrenme Çıktıları
1Hareketi gözlemleyebilme
2Gözlemlemenin nasıl yapılacağı kavrayabilme.
3Hareketteki hataları ortaya çıkarabilme.
4Hatalı hareketin kaynağını bulup, problemi düzeltebilme
5Uygun geribildirim sağlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hareketlerin morfolojik analizleri. Sportif hareketin nitelikleri. Sportif hareketlerin nicel ve nitel analizleri. El analizleri. Bilgisayar analiz teknikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnsan hareketlerinin kaynağı. Refleksler, Sinir sistemiyle birlikte hareket sisteminin fizik kurallarıyla olan ilintisi. Sportif hareketlerin morfolojik analizleri.
2Hareket İletimi. Hareketin Akıcılığı ve esnekliği. Sportif harekette psikolojik özellikler.
3Nitel analiz nedir? Nitel analizde yararlanılan bilim dalları. Nitel analizin interdisipliner durumu.
4Nitel analizin genel yapısı. Kapsamlı model ve gözlemsel model. Sportif Hareketlerde kapsamlı ve gözlemsel model uygulaması
5Sporda performans analizi kavramı. Sportif performans analizinin uygulama amaçları (Tekniğin analizi, Etkinliğin analizi, Hareket analizi, Maç ve müsabaka analizi, Çalışma/dinlenme analizi) Tekniğin analizi, Etkinliğin analizi, Hareket analizi, Maç ve müsabaka analizi, Çalışma/dinlenme analizine yönelik uygulamalar
6Nitel analiz basamaklamaları.
7Genişletilmiş gözlemleme,. Hareketteki hataların teşhisi. Kendi branşı ile farklı branşlardaki hareket analiz uygulaması
8ARA SINAV
9Teknik analiz: Teknik analizde koordinasyon. Sportif performanta beceri tipleri. Branşa yönelik teknik analiz çalışmaları.
10Nicel analiz ve uygulamaları. Branşa yönelik teknik analiz çalışmaları
11Sporda lokomotor ve karmaşık hareket analizleri. Kinesyolojik hareket analiz uygulamaları. Hareket analiz uygulamaları.
12El ve bilgisayar maç analiz anlatımı. Hareket analiz uygulamaları.
13El ve bilgisayar maç analiz anlatımı. Hareket analiz uygulamaları.
14Nicel, nitel, teknik analiz sunumları. Sunumlar
15Nicel, nitel, teknik analiz sunumları. Sunumlar
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Knudson D.V.Qualitative Analysis of Human Movement. Human Kinetics.1997 • McGinnis P.M Biomechanics of sport and exercises Human Kinetics 1999
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma8216
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma16232
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1 4       53
ÖÇ2 3 33     4
ÖÇ3 3 33     4
ÖÇ4 3 33     4
ÖÇ5          5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr