Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT403BİREYSEL ANTRENÖRLÜKZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; bireyin fiziksel uygunluk düzeyini belirleyebilme ve yorumlayabilme, bireysel antrenman programı yapabilme, yapılan antrenman programını uygulama ve yönetme özelliklerini öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr. Özgür Özkaya
Öğrenme Çıktıları
1Sağlıklı olma (wellness) ve fiziksel uygunluk temel kavramlarını açıklayabilme.
2Bireyin fiziksel uygunluk düzeyini anket ve testlerle belirleyebilme.
3Anket ve test sonuçlarını yorumlayabilme.
4Bireysel antrenman programı hazırlayabilme.
5Yapılan egzersiz programını uygulatabilme ve yönetebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sağlıklı olma (wellness) ve fiziksel uygunluk hakkındaki temel kavramlar ve ilkeler; Fiziksel uygunluk düzeyinin belirlenmesi için anketler ve testler, anket ve test sonuçlarının değerlendirilmesi, bireysel egzersiz programını planlamanın temel ilkeleri, aerobik uygunluğun belirlenmesi, aerobik antrenman programlarının düzenlenmesi, kas kuvveti ve kassal dayanıklılığın belirlenmesi, direnç antrenman programı düzenleme, esneklik testleri, esneklik testlerini değerlendirme ve esneklik programını düzenleme, vücut kompozisyonunu belirleme, obezite ve nedenleri, vücut ağırlığının kontrolü, bazı hastalıklar ve bu hastalıklarda yapılacak egzersizler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sağlıklı olma (wellness) ve fiziksel uygunluk hakkındaki temel kavramlar ve ilkeler
2Fiziksel uygunluk düzeyinin belirlenmesi için anketler ve testler, anket ve test sonuçlarının değerlendirilmesi,
3Oksijen kullanımı ve egzersizde enerji harcamanın hesaplanması
4Bireysel egzersiz programını planlamanın temel ilkeleri,
5Aerobik uygunluğun belirlenmesi,
6Aerobik antrenman programlarının düzenlenmesi,
7Kas kuvveti ve kassal dayanıklılığın belirlenmesi,
8Ara sınav
9Direnç antrenman programı düzenleme,
10Direnç antrenmanı yaparken kullanılan araçları tanıma ve kullanımını öğrenme
11Esneklik testleri, esneklik testlerini değerlendirme ve esneklik programını düzenleme,
12Vücut kompozisyonunu belirleme, vücut ağırlığının kontrolü,
13Kalp-dolaşım hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve fiziksel aktivite
14Obezite, obezitenin nedenleri ve fiziksel aktivite
15Diyabet ve fiziksel aktivite
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Brooks D. (1998); Program design for personal trainers. Human Kinetics, Champaign. 2. Earle R.W., Baechle T.R. (2004); NSCA’s Essentials of Personal Training. Human Kinetics, Champaign. 3. Heyward V.H. (2002), Advanced fitness assessment and exercise prescription, Human Kinetics, Champaign, Illinois. 4. Erkan N. (1998), Sağlık, mutluluk, zindelik, güzellik ve uzun ömür için yaşam boyu spor.Bağırgan Yayımevi, Ankara. 5. Özer K. (2001), Fiziksel uygunluk, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Gözlem14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)189
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr