Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ANT304EGZERSİZ BİLİMLERİNDE VERİ ANALİZİZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Spor sağlık ve hareket bilimlerinde en sık kullanılan çalışma desenlerinin oluşturulması, makale, araştırma ve projelerde kullanılan sayısal çözümlemelerin öğrencilere örnekler ile açıklanmasıdır. Antrenörlük, hareket bilimleri, beden eğitimi, egzersiz fizyolojisi ve spor-sağlık alanlarında seçilmiş konularda temel ölçüm teknikleri ve testler kullanılarak elde edilen verilerin yorumlanması ve temel biyomotor özellikler ile ilişkilerini kurularak antrenman çıkarımlarının yapılması sağlanacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. M. Zeki ÖZKOL, Doç.Dr. Özgür ÖZKAYA
Öğrenme Çıktıları
1Spor bilimleri alanında, temel seviyedeki sayısal çözümleme yöntemlerini kavrayabilme
2Veri türlerini tanımlayabilme
3Temel biyomotor özelliklere ait verilere sayısal çözümlemeler uygulayabilme
4Temel biyomotor özelliklere arasındaki ilişkileri yorumlayabilme
5Temel biyomotor özelliklerde spor branşları arasındaki farkları yorumlayabilme
6Temel biyomotor özelliklerde cinsiyetler arasındaki farkları yorumlayabilme
7Verileri tablo ve grafik oluşturarak açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sayısal Analiz ve spor bilimleri uygulamaları ile antrenman bilimleri, egzersiz fizyolojisi ve spor sağlık bilimlerindeki araştırmalarda karşılaşılan problemlerin çözümlenip yorumlanmasında sıklıkla kullanılan sayısal yöntemler basit ve temel bir şekilde anlatılacaktır. Bununla birlikte sayısal analizlerde bilgisayar kullanımının gittikçe artması nedeniyle sayısal yöntemler kolay ve anlaşılır bir yapıda sunulacak ve konular spor bilimlerindeki araştırma, makale ve proje örnekleri ile açıklanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Spor bilimlerinde sayısal analizin öneminin açıklanması, araştırma, makale ve proje örneklerinin gösterilmesi, bu örneklerdeki veri analizi bölümlerine giriş ve açıklamalar. Veri analizi bölümlerinin açıklanacağı makaleler: Makale-1= Genç Futbolcularda Tekrarlı Sprint Performansının Yaşa Göre İncelenmesi Makale-2= Çeşitli Dayanıklılık Protokollerine Verilen Metabolik Cevapların Karşılaştırılması Makale-3= Çocuk ve Genç Atletlerde Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi: Karşılaştırma Çalışması
2Ölçme ve araştırmanın önemi ve spor bilimlerinde kullanımı.
3Verilerin düzenlenmesi ve gösterilmesi; Temel biyomotor özellikler (kuvvet-sürat-dayanıklılık) ve yardımcı biyomotor özellikler de örnek veri setlerinin oluşturulması ve makale örneği ile desteklenmesi. Çalışma makalesi: Makale-4= Bir Grup Triatletin Antrenmana Bağlı Fiziksel, Fizyolojik ve Performans Değişimlerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi
4Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçütlerinin tanımlanması ve makale örneği ile yorumlanması. Tablo ve grafik uygulamaları ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-5= Kuvvet Antrenmanının Vücut Kompozisyonu ve Bazı Hormonlar Üzerine Etkisi
5Hipotezin tanımlanması, kurulması ve makale örneği ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-6= Genç Futbolcularda Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Test (Seviye 1) ve Tekrarlı Sprint Test Performanslarının Değerlendirilmesi
6Temel biyomotor verilerin ilişki analizi ile örneklendirilmesi - (1). Tablo ve grafik uygulamaları ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-7= 8–12 Yaş Arası Çocukların Aerobik Kapasiteleri İle Beden Kitle İndeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
7Temel biyomotor verilerin ilişki analizi ile örneklendirilmesi - (2). Tablo ve grafik uygulamaları ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-8=Elit genç Ritmik Cimnastikçilerde Beden Bileşimı ile Kemik Yaşı İlişkisi: Kesitsel Ve Tanımlayıcı Bir ön Çalışma
8Arasınav
9Branş gruplarında fark analizi örneklendirmeleri - (1). Tablo ve grafik uygulamaları ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-9=Basketbolcularda Dominant ve Non-Dominant Bacakların İzokinetik Kas Kuvveti ve Dikey Sıçrama Bakımından Karşılaştırılması
10Branş gruplarında fark analizi örneklendirmeleri - (2). Tablo ve grafik uygulamaları ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-10= 10 Haftalık Fiziksel Etkinlik Programına Katılımın Fiziksel Uygunluğa Etkisi
11Branş gruplarında fark analizi örneklendirmeleri - (3). Tablo ve grafik uygulamaları ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-11= Farklı Yüklerde Yapılan Wingate Testlerinde Güç Değerleri
12Laboratuvar uygulamaları ve örnek veri seti hazırlama - (1); Temel biyomotor veriler (Dayanıklılık örneği).
13Laboratuvar uygulamaları ve örnek veri seti hazırlama - (2); Temel biyomotor veriler (Kuvvet örneği).
14Laboratuvar uygulamaları ve örnek veri seti hazırlama - (2); Temel biyomotor veriler (Sürat örneği).
15Genel tekrar
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma22122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11818
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ133333333333
ÖÇ233333333333
ÖÇ333333333333
ÖÇ433333333333
ÖÇ533333333333
ÖÇ633333333333
ÖÇ733333333333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr