Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BEÖ312ÖĞRETİM YÖNTEMLERİZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrenciye, öğretim ilke ve yöntemlerle ilgili temel kavramları, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğrenme ve öğretim stratejileri öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretim yöntem ve tekniklerin uygulama ile ilişkisi öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları konularında yeterli duruma getirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Olcay Kiremitci
Öğrenme Çıktıları
1-Öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2Öğrenme ve öğretim ilkelerini açıklayabilme
3Öğrenme ve öğretim kuram strateji yöntem ve teknikleri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eğitimde program geliştirme süreci,eğitim programı hazırlama, iyi bir eğitim programının özellikleri, hedef, eğitim hedeflerinin insan niteliklerine göre sınıflandırılması, hedeflerin belirlenmesi eğitimde bir ders için hedef yazarken uyulması gereken kurallar, hedefleri davranışa dönüştürürken dikkat edilecek noktalar, içerik, eğitim durumları, eğitimde iletişim, , eğitim durumları ile ilgili değişkenler, öğretim yönteminin seçimini etkileyen faktörler genel öğretimde kullanılan yöntemler, beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri (stil,teknik)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
2AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM
3HEDEF VE DAVRANIŞ BELİRLEME
4EĞİTİM DURUMLARINDA İÇERİĞİN DÜZENLENMESİ
5EĞİTİM DURUMLARI
6SPOR EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ
7FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
8VİZE
9FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
10FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
11FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
12FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
13DÖNEM PROJE SUNUMU VE PROJE
14DÖNEM PROJE SUNUMU VE PROJE
15DÖNEM PROJE SUNUMU VE PROJE
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Küçükahmet, l. (2000), Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme, Nobel yayın dağıtım ltd. Şti., 11. Baskı, Ankara 2. Senemoğlu, N. (1998), Gelişim Öğrenme Ve Öğretim - Kuramdan Uygulamaya, Özsen Matbaası ltd. Şti., Ankara 3. Selçuk, Z. (1999), Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayın Dağıtım Ltd.Şti, 6. Baskı, Ankara 4. Büyükkaragöz, S., Çivi C. (1997) Genel Öğretim Metodları. Öz Eğitim Yayınları No 7, 7. Baskı, İstanbul 5. İşman, A., Eskicumalı, A. (2001), Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları Genişletilmiş 3. Baskı, Adapazarı 6. Sönmez, V. (1993) Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, Adım Yayıncılık, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 7. Küçükahmet, L. (1997), Eğitim Programları Ve Öğretim İlke ve Yöntemleri, Gazi Kitapevi, Genişletilmiş 8. Baskı, Ankara: 8. Erden, M. (1998), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Alkım Yayınları, İstanbul 9. Harrison, J. M., Ark. (1996) Instructional Strategies For Secondary School Physical Education, A Times Mirror Company 4. edition, USA 10. Demirel, Ö. (1995), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları-114. Baskı, Ankara 11. Demirhan, G. ve Ark. (2001), İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme - Öğretmen El Kitabı 12. Erden, M., Akman Y. (1995), Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretme, Arkadaş Yayınevi, Ankara: 13. Mosston, M., Ashworth, S. (2000) Beden Eğitimi Öğretimi, (Çev: Tüzmen, E.), Bağırgan Kitapevi (Düz: Demirhan, G.) Ankara:. 14. Demirel, Ö., (1997), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Usem Yayınları.1., Baskı, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik515
Takım/Grup Çalışması14228
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma11010
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ132    4  2 
ÖÇ23 4 3  5   
ÖÇ3   2 3  4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr