Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301003132019KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerde standart, standardizasyon, kalite ve kalite güvence sistemleri konularında farkındalık yaratmak. Öğrencilerin bilinçli üretici olmalarını sağlamak. Öğrencilerin bilinçli tüketici olmalarını sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Arzu KILIÇ
Öğrenme Çıktıları
1Standart, standardizasyon, kalite ve kalite güvence sistemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2Standart, standardizasyon, kalite ve kalite güvence sistemlerinin önemini ve amacını kavrayabilme
3Genel ve mesleki standart çeşitlerini tanıyabilme ve ulaşabilme
4Ulusal ve Uluslar arası standardizasyon kuruluşlarını ve görevlerini tanımlayabilme
5Kalibrasyonun önemini kavrayabilme
6Belgelendirme ve Akreditasyonun amacını ve önemini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Standardizasyon kavramı ve önemi, Türkiye’deki standardizasyon çalışmaları, Türk Standartları Enstitüsü’nün görevleri ve faaliyetleri, Uluslar arası standardizasyon kuruluşları, Kalite kavramları ve TKY, Kalite güvence sisteminin tanıtılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kalite tanımı, Dünyada ve Türkiye`de kalite kontrolünün tarihsel gelişimi
2Kaliteyi oluşturan unsurlar, kalite kontrolu
3Standart ve Standardizasyon Standart hazırlama standart çeşitleri,
4TSE ve faaliyetleri
5TSE’nin belgelendirme faaliyetleri
6Uluslar arası standardizasyon çalışmaları, belgelendirme ve akreditasyon
7TSE’nin taraf olduğu anlaşmalar Kalibrasyon
8Ölçme ve muayene
9Ara Sınav
10İstatistiksel kalite kontrol
11İstatistiksel kalite kontrol teknikleri
12Toplam Kalite Yönetimi
13Kalite maliyetleri
14Uluslararası Kalite Sistemleri ve Belgeleri
15ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Kölük N., Dilsiz İ., Kartal C. S., Meslek Yüksekokulları İçin Kalite Güvencesi ve Standartları, Detay Yayıncılık, Ankara, • Türk Standartları Enstitüsü Yayınları  Konu ile ilgili makaleler  Ishikawa K., Toplam Kalite Kontrolu, Kalder Yayınları, 1995.  Kavrakoğlu, İ., 1996, Toplam Kalite Yönetimi, Kalder Yayınları, No:3.  Taptık Y, Keleş Ö., Kalite Savaş Araçları , Kalder yayınları, 1998.  Özdemir T., İstatistiksel Kalite Kontrol, 2000.  Taşçı D., Eroğlu E., Çabuk S. N., Duman G., Ağlargöz O., Erdemir E., Özsoy E., A., Kalite Yönetim Sistemleri, Anadolu Üniversitesi, 2013.  Esin A., ISO 9000’in ışığında Toplam Kalite, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)77
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr