Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3401001112019TURİZME GİRİŞZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı turizm bilimine giriş, turizm terminolojisi, turizm alt sektörü ve diğer sektörlerle ilişkileri ile ilgili temel bilgiler öğretmek ve ve bunları kullanabileceği deneyimler kazandırmaktır. Ayrıca ders kapsamında ulusal ve uluslar arası turizm hareketleri analiz edilerek değerlendirilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Adnan Turksoy
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ana temel sektörler, alt sektörler ve turizm endüstrisi, turizmin diğer bilim dalları ile ilişkisi, turist ve turizm kavramlarına detaylı bakış, turizmin gelişimi ve çeşitleri, turizmin ekonomik ve sosyo kültürel etkileri, ulusal ve uluslar arası turizm hareketleri, Türkiye turizminin genel değerlendirmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
USTA Öcal, Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara,2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr