Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3401001152019YABANCI DİL IZorunlu116
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Yabancı Dil I dersinin amacı, dersi alan öğrenciyi, dönem sonunda temel düzeyde İngilizce kelime haznesi edinip, yazılı ve sözlü temel İngilizce ifadeleri anlayabilir, temel okuma becerileri ve stratejileri edinip, mevcut bilgisini de bu alanlarda uygulayabilir düzeye getirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi / Lecturer from School of Foreign Languages
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler A1 seviyesi İngilizce kelime ve ifadeleri gördüğünde tanıyabilecek.
2Öğrenciler A1 seviyesi gramer yapılarını etkin bir şekilde tanıyıp ayırt edebilecek.
3Öğrenciler bir okuma metninin konusunu, anafikrini ve metindeki detayları anlayabilecek.
4Öğrenciler öğrenmiş oldukları A1 seviyesi gramer yapılarını, akademik bir konuşmayı takip etmede, kabul edilebilir ölçüde bir doğruluk payı ile iletişim kurmada ve çeşitli metinleri okuyup anlamada kullanabilecek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kişilerin nereli oldukları hakkında bilgi verme, günlük rutinlerinden bahsetme, ne yapmakta oldukları ve ne yapmak istediklerini belirtme, aile hakkında sorular yöneltme, şehirdeki belli başlı yerler hakkında soru yöneltip cevaplama (yol tarifi), birisini birlikte bir şey yapmaya davet etme, yaptığı işten bahsetme, geçmişten ve gelecekle ilgili planlarından bahsetme, kişileri / nesneleri / yerleri karşılaştırma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Oryantasyon
2Muafiyet Sınavı
3Introduce someone and say where someone is from, Name some countries and nationalities, Use the present tense with the verb be, Read about personal information, Say hello and goodbye. Give information about my schedule, Use the present tense and adverbs of frequency, Give information about someone else’s routine, Read about my life.
4Give information about my daily routine, Use the present tense and adverbs of frequency, Read about my life, Give information about free-time activities, Ask questions with the present simple, Understand and use phone expressions.
5Give information about brothers and sisters, Give information about family members, Use the verb have/has, Make and respond to suggestions.
6Give information and ask about places around town with there is and there are, Ask for and give direction, Give information about rooms and furniture, Give information about what people are doing, Offer and accept help.
7Give information about what people are doing, Offer and accept help, Give information about schedules and dates, Give information about dates, Use can / can’t for ability, possibility, and permission, Give information about problems.
8Ara Sınav
9Give information about what people do, Give information about jobs, Use the present simple and present continous, Make and respond to polite requests.
10Give information about places to go, Give information about where people were, Give information about school subjects, Use the simple past /could.
11Give information about school subjects, Use the simple past /could, Give information about past events, Give information about the name parts of the body, Ask questions about past events, Give information about an accident and medicine.
12Give information about travel, Use be going to for plans, Give information about foods and drinks, Use count and noncount nouns. Order a meal in a restaurant.
13Give information about clothing, Use simple adjectives, Make comments, Give information about the weather, Compare two things and different places. Read about a trip.
14Compare two things and different places, Read about a trip, Give information about geographical features, Use superlatives. Ask for an explanation, Wrap-up.
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hatchinson, Tom, et al. (2012). Network. Oxford University Press, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma23,57
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14114
Multirom CD Çalışması13565
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)191
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                   5
ÖÇ2                   5
ÖÇ3                   5
ÖÇ4                   5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr