Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3402001092019GENEL MUHASEBEZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin işletmeler hakkında ve işletmelerin mali yapısının muhasebe teknikleri ile işleyişinin ve mali denetiminin öğrenilmesidir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Erol Kavala
Öğrenme Çıktıları
1Business concept
2Financial transactions
3Accounting process
4Accounting of financial transactions
5Registration systems and techniques
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Muhasebenin öğrenilmesi Klasik kayıt sistemlerinin öğrenilmesi muhasebe kayıtlarının incelenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması
2İşletme , muhasebe Bilanço ve gelir tablosu
3Muhasebede kayıt araçları tanımlamaları
4Bilanço Kavramı
5Muhasebenin temel kavramları genel kabul görmüş ilkeleri
6Muhasebe süreci
7Mal alım satım işlemlerinin tecrübi sistemde kayıt edilmesi
8Mal alım satım işlemlerinin aralıklı envanter sistemine göre kaydı
9Kayıt hatalarının düzeltilmesi
10Envanter işlemleri
11Hesapların kapatılması ve dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi
12Yevmiye defteri kayıt teknikleri
13Defteri kebir kayıt sistemi
14Bilanço kayıt sistemi
15Envanterdefteri kayıt sistemi
16Dönem sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
anadolu ünv. açık öğretim fakültesi genel muh. kitabı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı144
Derse Katılım28256
Problem Çözümü5630
Soru-Yanıt212
Takım/Grup Çalışması212
Bireysel Çalışma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ11                
ÖÇ2                 
ÖÇ3                 
ÖÇ4                 
ÖÇ5                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr