Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3403001152019GENEL TURİZMZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Turizm,turistik ürün, turist, yabancı turist, yerli turist, günübirlikçi turist ve turist olmayanların kavranması. Turizmin gelişimi, Turizm arzı, turizm talebi, turizm pazarı tanımları ve özelliklerinin kavranması. Türkiye'de turizmin şuan ki durumunun istatistiklerle kavranması. Dünya'da turizm hareketlerinin incelenmesi. Her şey dahil sistemin incelenmesi ve Türkiye için yapılması gereken çalışmalar. Turizm türleri ve Türkiye'nin durumunun öğrenilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Nükhet Adalet AKPULAT
Öğrenme Çıktıları
1Turizm sistemi ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tanımların anlatılması.Turizmin Türkiye ve Dünya'daki şuanki durumun anlatılması. Turizm arz, talep ve pazar ilişkisi. İstatistiksel değerlendirmeler. Herşey dahil sistemin incelenmesi. Dünya daki ve Türkiye deki turizm hareketleri. Makale inceleme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Turizm ile ilgili tanımlar
2Turizm tanımları tekrarı. Pekiştirilmesi.
3Turizm sistemi. Turistik ürün.
4Turizm arzı ve turizm talebi.
5Herşey dahil sistem.
6Turizm ve terör
7Turizm istatiklerinin incelenmesi
8Genel tekrar.
9Vize
10Turist tipolojisi. Cohen ve Plogun turist tipleri.
11Turizm Çeşitleri
12Turizm Çeşitleri
13Turizm Çeşitleri
14Turizm Çeşitleri
15Genel tekrar
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Nazmi Kozak, Kozak Meryem, Kozak Metin, Genel Turizm, İlkeler Kavramlar, Ankara,2006. • Öcal Usta Genel Turizm, Anadolu Matbaacılık, İzmir,2001. • Öcal Usta.Turizm Genel Ve Yapısal Yaklaşım. Detay Yayıncılık, Ankara,2008. * Güncel makaleler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım12112
Tartışma15115
Soru-Yanıt15115
Beyin Fırtınası10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1 5    55      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr