Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3404001052020TİCARİ MATEMATİKZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders, Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için,gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme ve bu sayede meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Işık Çolak
Öğrenme Çıktıları
1Maliyetten kar yada zarar,satıştan kar yada zarar gibi hesapları yapabilme
2Orantının özelliklerini bilerek,ortaklık işlerinde oranlı bölmeyi uygulayabilme.
3Karışım,ortalama fiyat,bileşim ve alaşım terimlerini kavrayabilme ve problemlerini çözebilme.
4Basit ve bileşik faiz hesabı yapabilme.
5İç ve dış iskonto hesabı yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yüzde Hesapları, Alış,Maliyet,Satış ve Kar Hesapları,Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili Hesaplamalar,Karışım,Bileşim ve Alaşım Problemleri,Faiz Hesapları,İskonto .
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yüzde HesaplarıEğitmen Sunumu
2İç ve Dış yüzde hesabı Eğitmen Sunumu
3Alış fiyatı,maliyet fiyatı,satış fiyatı.Eğitmen Sunumu
4Maliyet veya satış fiyatı üzerinden kar-zarar hesaplarını yapar.Eğitmen Sunumu
5Oranlı Bölme problemleriEğitmen Sunumu
6Şirket hesaplarında basit oranlı bölme ve bileşik oranlı bölme problemleriEğitmen Sunumu
7Bileşim problemleri Eğitmen Sunumu
8Ara sınav Mid term exam
9Külçe ayarını yükseltme yada düşürme gibi hesaplarEğitmen Sunumu
10Basit ve Bileşik faiz Eğitmen Sunumu
11Faiz süresini,faiz yüzdesini hesaplar Eğitmen Sunumu
12Dış iskonto Eğitmen Sunumu
13İç iskontoEğitmen Sunumu
14İç ve dış iskonto arasındaki farkEğitmen Sunumu
15İç ve dış iskonto arasındaki farkEğitmen Sunumu
16Final SınavFinal Exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sıdıka Parlak, Prof.Dr.Rahmi Yamak,Sıddık Arslan Ekin Kitabevi 2008 basımı Ticari Matematik
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ11                   
ÖÇ21                   
ÖÇ3                    
ÖÇ4                    
ÖÇ5                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr