Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3404001072020GENEL EKONOMİZorunlu116
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ulaştığı sosyo-ekonomik boyutlar açısından binyılımızın en önemli olayı haline gelen turizm etkinliklerinin yarattığı parasal ve gerçek etkileri geleceğin Konaklama ve/veya Seyahat İşletme yöneticisi aday adayı öğrencilerin kavramasını sağlayacak temel ekonomik bilgi ve kavramları kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Onur ÇATALER
Öğrenme Çıktıları
1Yetkin ekonomi bilgi ve kültürüne sahip olabilmeli
2Analitik düşünmeyi geliştirme
3Yorum yeteneğini geliştirme
4İktisadi sorunları çözme becerisi kazandırma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonomi biliminin geleceğin turizm endüstrisi yönetici aday adayları ve işgörenleri tarafından kavranılmasını sağlayarak iş yaşamlarında almalarını gereken stratejik ve taktik kararlarda yardımcı olmak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel Ekonomi dersinin Turizm işletmeciliği öğrencilerine tanıtımı
2Ekonomide bazı temel kavramlar
3Kıtlık kavramı ve ekonomik sistemler I/II
4Kıtlık kavramı ve ekonomik sistemler II/II
5Esneklik kavramı, Talep ve arz esnekliği, Talep
6Esneklik kavramı, Talep ve arz esnekliği, Arz
7Tam rekabet Piyasası, Kısa Dönem Dengesi
8Fayda ve tüketici dengesi,
9Vize Sınavı
10Üretim ve Maliyet, Üretim
11Üretim ve Maliyet, Maliyet
12Piyasa Çeşitleri, Tam rekabet Piyasası, Kısa Dönem Dengesi
13 Piyasa Çeşitleri, Monopol, Oligopol ve Monopollü Rekabet Piyasalarında Kısa Dönem Dengesi
14Para, Döviz Kurları ve Enflasyon
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M. İlker Parasız, İktisadın ABC'si, Ezgi Kitabevi, 10. Baskı, Bursa, 2007 World Wide Web ve diğer sanal kaynaklar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Soru-Yanıt189162
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)192
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ11                   
ÖÇ21                   
ÖÇ31                   
ÖÇ41                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr