Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3404001112020KARİYER PLANLAMAZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı gelişim süreci içerisinde bireylerin ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda bireyi tanıma, kariyer gelişim kuramlarına göre kariyeri planlama ve örgün eğitim sonrası kariyer planlamasında neler yapılabileceğine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler kariyer planlamasının prensiplerini ifade eder.
2Öğrenciler kariyer planlamasının yöntem ve tekniklerini kullanır ve karakter özelliklerinin meslek seçimine etkilerini tartışır.
3Öğrenciler kariyer gelişimini açıklar.
4Öğrenciler eğitsel derecelendirmeye göre kariyer gelişim süreci ve hizmetlerini planlar.
5Kariyer planlamasında bireylere yaşam boyu yardımcı olur
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kariyer kavramı Kariyer planlaması Kariyer planlamasnının mesleki danışmanlıkla ilişkisi Bireysel kariyer gelişimi Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri İş görüşmesi Kariyer planlama süreci Türk eğitim sisteminin kariyer planlaması doğrultusunda değerlendirilmesi Kariyer danışmanlığının okullarda uygulanabilirliği Yaşam boyu kariyer planlaması Emeklilikte kariyer planlaması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kariyer kavramı
2Kariyer planlaması
3Kariyer planlamasının mesleki danışmanlıkla ilişkisi
4Bireysel kariyer gelişimi
5Özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri
6İş görüşmesi
7Kariyer planlama süreci
8Ara Sınav
9Sektör Uygulaması 1
10Sektör Uygulaması 2
11Sektör Uygulaması 3
12Sektör Uygulaması 4
13Sektör Uygulaması 5
14Sektör Uygulaması 6
15Sektör Uygulaması 7
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kuzgun, Y. (2003). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş. Ankara: Nobel Erdoğmuş, N. (2003). Kariyer Geliştirme. Ankara, Nobel, Kulaksızoğlu, A. (2005). Ergenlilk Psikolojisi. İstanbul Remzi. Kuzgun, Y. (2003). Meslek Danışmanlığı Kuramlar Uygulamalar. Ankara: Nobel.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım177
Uygulama/Pratik144
Problem Çözümü177
Tartışma144
Takım/Grup Çalışması144
Örnek Vaka İncelemesi188
Beyin Fırtınası166
Rapor Hazırlama188
Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1 121 1       1  1   
ÖÇ21212 1       2  1   
ÖÇ31112 2       2  2   
ÖÇ4   3                
ÖÇ51 2                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr