Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3404001142020YABANCI DİL-IIZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Yabancı Dil II dersinin amacı, dersi alan öğrenciyi, dönem sonunda temel+ düzeyde İngilizce kelime haznesi edinip, yazılı ve sözlü temel+ İngilizce ifadeleri anlayabilir, temel+ okuma becerileri ve stratejileri edinip, mevcut bilgisini de bu alanlarda uygulayabilir düzeye getirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi / Lecturer from School of Foreign Languages
Öğrenme Çıktıları
11 Öğrenciler A2 seviyesi İngilizce kelime ve ifadeleri gördüğünde tanıyabilecek.
22 A2 seviyesi gramer yapılarını etkin bir şekilde tanıyıp ayırt edebilecek.
33 Bir okuma metninin konusunu, anafikrini ve metindeki detayları anlayabilecek.
44 Öğrenmiş oldukları A2 seviyesi gramer yapılarını, akademik bir konuşmayı takip etmede, kabul edilebilir ölçüde bir doğruluk payı ile iletişim kurmada ve çeşitli metinleri okuyup anlamada kullanabilecek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kişileri tanıtma, yaptıkları iş hakkında sorular yöneltme, ne yapmakta olduklarından bahsetme, ne yemek istediğini ifade etme (restoranda sipariş verme), TV programları, günlük programından bahsetme, kişilerin nasıl karşılaşıp tanıştığı ve geçmişte olan bir şeyden bahsetme (geçmiş zaman), planlar, geçmişte yapılan eylemler, yemek pişirme, tatil, yeni bir iş, ev işleri, birisini dışarıya davet etme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Oryantasyon
2Muafiyet Sınavı
3Introduce people, Give personal information, Ask and answer questions with be and do, Find facts and opinions in a text
4Name and describe different jobs, Use Present Simple Tense, Make and change appointments, Give information about everyday activities
5Use Past Simple Tense, Understand a story, Give information about important life events
6Give information about bus travel, Use Present Simple and Present Continuous , Offer and ask for help
7Understand and give directions and locations, Use Past Continuous
8MIDTERM
9Use going to for future intentions, Give information about a person’s appearance
10Use adjectives and adverbs to descibe things and activities, Give information about personalities, likes, and dislikes
11Name different kinds of stores, Use comparatives and superlatives, Use shopping expressions
12Give information about everyday jobs at home and at work , Present Perfect and Past Tense, Ask for an explanation, Give information about TV shows
13Present Perfect, Read about a review of a TV show, Return something , Give information about money
14Use future with will, Give information about money problems, Use quantity expressions, Give information about diets and eating habits, Give information about leisure activities, Use first conditional
15Give information about jobs in an office, Use obligation (have to/don’t have to/can/can’t, Use advice (should)
16FINAL EXAM
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hatchinson, Tom, et al. (2012). Network. Oxford University Press, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri80
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15345
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13,53,5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Multirom CD Çalışması130,56,5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)107,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ134334344423543444344
ÖÇ244344343444534443343
ÖÇ334344423344434434434
ÖÇ443444333433443344443
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr