Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9101045011998Quantum Mechanics ICompulsory117
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin; daha önce lisans düzeyinde öğrendikleri temel kuantum fiziğinin üstüne kartezyen ve küresel koordinatlarda 3-boyutlu problemleri, açısal momentumların toplanması ve dönem kavramını ve özdeş parçacıkların kuantum mekaniksel yapısını anlamalarını ve özümsemelerini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Uğur TIRNAKLI
Learning Outcomes
1
2
3
4
5
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Kartezyen Koordinatlarda 3-boyutlu problemler, Küresel Koordinatlarda 3-boyutlu problemler, Hidrojen Atomu ve Manyetik alan etkisi, Konuyla ilgili problem çözümleri, Klasik fizikte dönme kavramı, Kuantum Mekaniğinde Dönme Kavramı, Açısal Momentumların Toplanması, Skaler, Vektör ve Tensör operatörler, Çoklu parçacık sistemleri, Özdeş parçacıklı sistemler, Pauli dışarlama ilkesi, Dışarlama ilkesi ve periodik cetvel.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
N. Zettili, Quantum Mechanics, 2. Edition, John Wiley & Sons, 2009.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
LO1           
LO2           
LO3           
LO4           
LO5           
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr