Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9308025022011Transition Membranes and Signal TransductionCompulsory126
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı hücre membranın genel yapı ve fonksiyonlarını, farklı maddelerin membranlardan geçiş yollarını, membran dinlenim potansiyeli ve uyarılabilir hücrelerde aksiyon potansiyelinin nasıl geliştiğini ve işlevlerini ve farklı habercilerin membran üzerinden hücre içinde sinyal iletimini nasıl tetiklediğini detaylı olarak açıklamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Burcu Balkan
Learning Outcomes
1Membranın genel yapı ve fonksiyonlarını tanımlayabileceklerdir.
2Farklı maddelerin membranlardan nasıl geçtiğini açıklayabileceklerdir.
3Membran dinlenim potansiyeli ve uyarılabilir hücrelerde aksiyon potansiyelinin nasıl geliştiğini ve ne işe yaradığını açıklayabileceklerdir.
4Hücreler arası haberleşme türlerini açıklayabileceklerdir.
5Farklı habercilerin membran üzerinden hücre içinde sinyal iletimini nasıl tetiklediğini detaylı olarak açıklayabileceklerdir.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Membranın yapısı ve fonksiyonu Protein bağlama bölgeleri ve bağlanmanın kinetiği Membranlardan difüzyon ve ozmoz İyon kanalları Aksiyon Potansiyeli Membranlarda taşıyıcı aracılı transport: kolaylaştırılmış difüzyon, primer ve sekonder aktif transport Endositoz Ekzositoz Hücreler arası haberleşme Reseptör tipleri G-proteinleri İkinci Haberciler ve sinyal ileti sistemleri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Recommended or Required Reading
1. Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J. D. (2008) “Molecular Biology of The Cell”, Garland Science, New York. 2. Ganong, W. F. (2003) “Review of the Medical Physiology”, 21th edition (LANGE) Mc Graw Hill, New York. 3. Kandel, E. R., Schwartz, J. H., Jessel, T. M. (2000) “Principles of Neural Science” 3rd Edition, Elsevier, New York. 4. Siegel, G. J., Agranoff, B. W., Alberts, R. W., Fisher, S. K., Uhler, M. D. (1999) “Basic Neurochemistry: molecular, cellular and medical aspects” 6th Edition, Lippincott-Raven, Philadelphia.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Attending Lectures15230
Self Study15230
Individual Study for Mid term Examination30260
Individual Study for Final Examination30260
TOTAL WORKLOAD (hours)180
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
LO1         
LO2         
LO3         
LO4         
LO5         
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr