Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9308025042011Computer Technology Applied BiostatisticsCompulsory126
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrencilerin; araştırmalarda istatistiğin önemini kavramasını, olsılık ve istatistiğin temel kavramalarını öğrenmesini, araştırmalarda elde edilen verileri bilgisayar ortamında derleyebilmesini, grafik, tablo ve sayısal yöntemlerle özetleyebilmesi ve derste verilen düzeye kadar analiz edebilmesini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Timur KÖSE
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Araştırmalarda istatistiğin yeri. Değişkenlerin ölçüm skalası ve skalaya uygun veri özetleme teknikleri. Olasılıkla ilgili temel kural ve kavramlar. Kesikli ve sürekli şans değişkenleri ve bunlara ilişkin bazı temel olasılık dağılışları. Örnekleme yöntemleri, örnekleme dağılışları, tahminleme ve hipotez testi ile ilgili temel kavramlar. Tek örnek, bağımlı ve bağımsız iki örnek problemleri ile ilgili tahminleme ve hipotez testi yöntemleri. Veri derleme ve analizi amacıyla bilgisayar yazılımı kullanımı.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
İkiz F., Püskülcü H., Eren Ş., "İstatistiğe Giriş", Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, 2006 (7. Baskı) Dawson B., Trapp R. G., "Basic & Clinical Biostatistics", McGraw-Hill, 2004 (4. Baskı) Ders Araçları: Veri derleme ve analizi ile ilgili bilgisayar yazılımları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr