Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
BAT102Fundamentals of Scientific ResearchCompulsory123
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bilimsel Araştırmanın Temelleri dersi, lisansüstü eğitim alan öğrencilerin alanda derinleşirken bilimsel düşünce ve yöntem hakkındaki mevcut bilgilerini ortaklaştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Halil İbrahim DURAK
Learning Outcomes
1Bilimsel yöntemi ve bilimsel araştırma yönteminin temel özellikleri tanımlayıp bilgi üretiminde bilimin ve araştırmanın yerini açıklayıp savunabilir.
2Sağlık bilimleri alanı araştırmalarının aşamalarını ve bu araştırmalarda kullanılan temel yöntem ve teknikleri tanımlayıp kullanım amaçlarına ve yerlerine göre örnekleyerek açıklayabilir.
3Sağlık bilimleri alanında araştırma yapmak için gereken yetkinlikleri tanımlayıp, araştırmacıların karşılaştıkları güçlükler ve fırsatları açıklayabilir.
4Bilim, araştırma ve yayın etiği konularındaki temel başlıkları sayıp, araştırma ve yayın sürecinde etik kodlarla uygun kararlar alabilir.
5Yaygın kullanılan akademik tarama araçlarını kullanarak ilgilendiği konularda araştırmalara ulaşıp eleştirel olarak değerlendirebilir
6İlgilendiği alanda literatür dayanaklı araştırma sorusu, hipotezi oluşturabilir.
7Oluşturduğu araştırma soru-hipotezle uyumlu yöntem seçip araştırma tasarımı yapabilir.
8Yaptığı araştırma tasarımını paydaşlarına sunup tartışabilir, katkı ve önerilerini uygun şekilde alabilir.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
Ders kapsamında bilimsel yöntem, bilimsel araştırma yapmada temel kavram ve ilkeler, araştırma planlama, sağlık bilimleri alanında araştırma yöntem ve teknikleri, bilim ve yayın etiği konuları irdelenecek ve öğrencilere araştırma planlama fırsatı verilecektir. Derste karma öğrenme modeli kullanılacak, enstitü öğrenme yönetim sistemi (moodle) aracılığı ile yönlendirilecek ve aşağıdaki eğitim etkinlikleri kullanılacaktır. 1. Büyük grup oturumları (konferans ve panel) 2. Seminerler 3. Video dersleri 4. Küçük gruplarda (en fazla 16 kişi) tekrarlanan çalıştaylar 5. Bağımsız çalışma 6. Proje sunumu yöntemleri ile uygulanacaktır. Öğrencilerden 2 ya da 3 ara ödev ve en sonda bir araştırma önerisi hazırlayıp poster halinde sunmaları istenecek buradaki performanslarına bağlı olarak başarı durumlarına karar verilecektir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Attending Lectures8216
Report Preparation11010
Criticising Paper3618
Self Study5420
Homework3618
TOTAL WORKLOAD (hours)82
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
LO1         
LO2         
LO3         
LO4         
LO5         
LO6         
LO7         
LO8         
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr