Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9203035882016Research Methods (E)Compulsory123
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı bilimsel araştırma yöntemlerine ilişkin temel ve pratik bilgileri öğrencilerle paylaşıp alana ilişkin yapacakları çalışmalarda kullanmalarını sağlamak.
Name of Lecturer(s)
Yard.Doç.Dr. Mikail Bat
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ders kapsamında sosyal bilimlere ilişkin araştırma yöntemleri ve bu yöntemlerin temelleri uygulamalarıyla birlikte tartışılacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.,K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pagem Akademi, (13. Baskı), 2012. • Yıldırım, A., Şimşek, H., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları (8. Tıpkı Basım), 2011. • Ural, A., İbrahim, K., Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, Ankara: Detay Yayıncılık (3. Baskı) 2011. • Sönmez, V., Alacapınar, F., G., Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık, 2011. • Aziz, A., Araştırma Yöntemleri Teknikleri ve İletişim, Ankara: Turhan Kitabevi, (3. Baskı), 2003.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr