Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9105035012016Introduction to Environmental ScienceCompulsory117
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrencilerimiz, çevreye ve çevresel ilişkilere yönelik temel bilgi, ilke ve kurallar çerçevesinde sahip oldukları farklı mesleksel geçmişlerini çevreci bir bakış açısıyla bütünleştirebilecekler, insan ve çevre etkileşimlerini kavrayabileceklerdir, çevre bilimi kapsamında bilgi üretebilme yöntemine ulaşabileceklerdir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Ümit ERDEM
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Çevresel tanım, kavram ve kapsamlar; Çevreye ve çevresel ilişkilere yönelik bilimsel yasa ve ilkeler; madde, enerji ve besin döngüleri; dünya üzerindeki belli başlı ekosistemler; Toprak, hava, su, biyoçeşitlilik gibi doğal kaynaklar; Kültürel kaynaklar; İnsan ve Çevre etkileşimleri; Nüfus hareketleri ve çevre etkileşimleri; Nüfus, kaynak kullanımı, çevresel bozunma ve kirlenme arasındaki etkileşimler; tarihi süreç içinde yaşanan büyük kültürel değişimler ve bunlara bağlı olarak meydana gelen çevresel değişimler; Kirlilik Kaynakları ve Sınıflandırılması; Yerel, Ülkesel ve küresel ölçekli çevre sorunları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
“İnsan, Çevre ve Toplum”, 1992, Derleyen:Ruşen KELEŞ, İmge Kitapevi, ANKARA. Miller, G.T., 2000: Çevre Bilimi Sürdürülebilir Dünya, (Ed. Ü. ERDEM, Çev: F. DOĞAN, Ü., ERDEM, E., HENDEN, E., ONOĞUR, M., ÖZTÜRK, İ., TÜRKAN, E., NURLU, U., SUNLU), Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No:1, İZMİR.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
PO
25
PO
26
PO
27
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr