Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9203117012017New Technologies on Digital PlatformCompulsory116
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, bilgi iletişim teknolojileri alanındaki kavram ve terimleri açıklamak, özellikle de sosyal açıdan bu teknolojilerin değerlendirilmesi yeteneğini öğrencilere kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr. Z.Beril Akıncı Vural
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Evening Education
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ders kapsamında bilgi iletişim teknolojilerinin neler olduğu, doğası, avantajları, bu alandaki ahlaki konular, küreselleşme ve iletişim teknolojileri bağlantısı, bilgi iletişim teknolojilerinin sosyal gelişme açıdan değerlendirilmesi, bu alandaki ütopyan ve distopyan yaklaşımlar ve de dijital teknolojilerin iletişim alanındaki yansımaları ele alınmaktadır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Beril Akıncı Vural, Information Communication Technologies and Change, Ege University Communications Faculty No:14, İzmir, 2002. Editör:Z.Beril Akıncı Vural, Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları, Nobel yayınları, 2006. Editör:Z.Beril Akıncı Vural, Dijital Platform ve iletişim, E.Ü. Yayınları, İletişim Fakültesi yayın no: 42, İzmir, 2006. Internet ve online veri tabanları.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr