Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BAT102Bilimsel Araştırmanın TemelleriZorunlu123
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel Araştırmanın Temelleri dersi, lisansüstü eğitim alan öğrencilerin alanda derinleşirken bilimsel düşünce ve yöntem hakkındaki mevcut bilgilerini ortaklaştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Halil İbrahim DURAK
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Ders kapsamında bilimsel yöntem, bilimsel araştırma yapmada temel kavram ve ilkeler, araştırma planlama, sağlık bilimleri alanında araştırma yöntem ve teknikleri, bilim ve yayın etiği konuları irdelenecek ve öğrencilere araştırma planlama fırsatı verilecektir. Derste karma öğrenme modeli kullanılacak, enstitü öğrenme yönetim sistemi (moodle) aracılığı ile yönlendirilecek ve aşağıdaki eğitim etkinlikleri kullanılacaktır. 1. Büyük grup oturumları (konferans ve panel) 2. Seminerler 3. Video dersleri 4. Küçük gruplarda (en fazla 16 kişi) tekrarlanan çalıştaylar 5. Bağımsız çalışma 6. Proje sunumu yöntemleri ile uygulanacaktır. Öğrencilerden 2 ya da 3 ara ödev ve en sonda bir araştırma önerisi hazırlayıp poster halinde sunmaları istenecek buradaki performanslarına bağlı olarak başarı durumlarına karar verilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr