Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304025202004Halk Sağlığı Hemşireliği Süreçleri IIZorunlu126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Öğrencinin, halk sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluklarına ilişkin ileri düzeyde bilgi kazanması ve uzmanlık geliştirmesi, toplumdaki riskli grupların sağlığının korunması ve geliştirilmesinde bu bilgilerini kullanabilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL, Prof.Dr. Süheyla ÖZSOY, Assist. Prof. Dr. Şafak ERGÜL
Öğrenme Çıktıları
1Halk sağlığı hemşireliğine ilişkin uzmanlık alan bilgilerini riskli grupların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik sağlık hizmetlerine uyarlayabilme
2Toplumdaki riskli grupların (çocuk, kadın, yaşlı ..) sağlık bakım gereksinimlerini belirleyebilme
3Toplumdaki riskli grupların (çocuk, kadın, yaşlı ..) sağlığını etkileyen fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel etmenleri ilişkilendirebilme
4Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde birincil ve ikincil korunma hizmetlerinin önemini analiz edebilme
5Erken tanı hizmetlerine ilişkin bilgilerini birey, aile ve toplum sağlığına etkileri açısından yorumlayabilme
6Toplum sağlığını olumsuz etkileyen önemli (bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan) hastalıkları nedenleri ile birlikte tanımlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Halk sağlığı hemşireliği süreçleri dersine giriş Dünyada ve Türkiye’de ana sağlığı Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığı hizmetleri Güç koşullar altındaki çocuklar Dünyada ve ülkemizde aile planlaması hizmetleri Halk sağlığı hemşiresinin aile planlaması hizmetlerindeki rolü Erken tanı hizmetleri ve önemi Bağışıklama ve bağışıklamadaki son yenilikler Türkiye’ de beslenme Ülkemizde görülen önemli bulaşıcı hastalıklar Ülkemizde görülen önemli kronik hastalıklar Literatür sunumu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş-dersin tanıtımı beklentilerOkuma
2Konularla ilgili literatür tarama-Kütüphane araştırmasıOkuma
3Halk sağlığı hemşireliği süreçleri dersine girişOkuma
4Dünyada ve Türkiye’de ana sağlığıOkuma, Seminer
5Dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığı hizmetleriOkuma, Seminer
6Güç koşullar altındaki çocuklar Okuma, Seminer
7Dünyada ve ülkemizde aile planlaması hizmetleriOkuma, Seminer
8Ara sınavBireysel çalışma
9Halk sağlığı hemşiresinin aile planlaması hizmetlerindeki rolüOkuma
10Erken tanı hizmetleri ve önemiOkuma, Seminer
11Bağışıklama ve bağışıklamadaki son yeniliklerOkuma, Seminer
12Türkiye’ de beslenmeOkuma
13Ülkemizde görülen önemli bulaşıcı hastalıklarOkuma, Seminer
14Ülkemizde görülen önemli kronik hastalıklarOkuma
15 Literatür sunumuOkuma, makale kritik etme
16Final sınavıBireysel çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Güler Ç, Akın L (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara Özmert N.,E.,Dünya’da ve Türkiye’de Aşılama Takvimindeki Gelişmeler,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008:51:168-175 Janice E. H.,Schubert E. P.,Thomas A.S.,Community Health Nursing: Caring in Action,Second Edition,2003 Clark,J. M., Community Health Nursing:Caring for Population,4th Edition,2003 Stanhope M..,Lancaster J., Community and Public Health Nursing,Fifth Edition,2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı122
Derse Katılım15230
Seminer7535
Makale Kritik Etme122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma149126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)230
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr