Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304025412004Halk Sağlığı Hemşireliği Süreçleri IZorunlu116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencinin temel sağlık hizmetleri yaklaşımı ile toplum ve aile sağlığı hemşireliği sürecini kullanarak birey, aile, ve toplumun sağlığının geliştirilmesine yönelik bilgi ve yeteneklere sahip olmasını sağlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Süheyla Altuğ Özsoy Yard.Doç.Dr. Melek Ardahan Yard. Doç.Dr. Şafak Ergül
Öğrenme Çıktıları
1Profesyonel hemşirelik bilgi ve becerilerini uygulamada bağımsız hale gelebilme
2Uygulama biriminde çevreyi değerlendirme ve geliştirme etkinliklerine katılabilme
3Yürüttüğü her türlü bakımda toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilme
4Öz değerlendirmesini yapabilme, bilgi kaynaklarına ulaşabilme, edinmiş olduğu tüm bilgi beceriler doğrultusunda bütüncül bakabilme
5Resmi/ resmi olmayan liderlerle görüşme yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel Sağlık Hizmetleri Yaklaşımı ,Sağlık ve hastalık, Sağlığın geliştirilmesinde koruyucu önlemler, Sağlık kurumlarının yönetimi, Dünyada ve Türkiye’de sağlık bakım hizmetleri, Çevre ve insan arasındaki etkileşim, Halk sağlığı hemşireliği hizmetleri, Aile sağlığı bakım süreci , Toplum sağlığı bakım süreci
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş-dersin tanıtımıOkuma
2Literatür taramaOkuma
3Sağlık- Hastalık İlişkisiOkuma
4Halk Sağlığı Çalışma AlanlarıOkuma
5Sağlığın Yükseltilmesi ve Korunmasında Halk Sağlığı Hemşireliği Yaklaşım ModelleriOkuma
6Toplum Hemşireliği SüreciAra sınav için bireysel çalışma
7Aile Hemşireliği SüreciOkuma
8ARA SINAVBireysel çalışma
9Temel Sağlık Hizmetleri (TSH)Toplantı başkanlığı yapma
10Dünyada Sağlık ÖrgütlenmesiBireysel çalışma Okuma
11Türkiye’de Sağlık ÖrgütlenmesiBireysel çalışma Okuma
12Sağlık Hizmetleri YönetimiBireysel çalışma Okuma
13İnsan – Çevre – Sağlık İlişkisiBireysel çalışma Okuma
14Sağlığa Global BakışOkuma Tartışma
15Toplum Nüfus SorunlarıFinal sınavı için bireysel çalışma
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bert M., Güler Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara 1995. Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Fişek, N., Halk Sağlığına Giriş. Hacettepe Üni. DSÖ Hizmet Araştırmaları ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını No.2,Ankara 1983. Freeman, R., Public Health Care and Nursing Process The C.V Mosby Comp., St. Louis. Toronto. London, 1967. Fromer, MJ Community Health Care and The Nursing Process Thr CV Mosby Comp. St Louis, Toronto, London, 1967. Jarvis, L., Community Health Nursing. F.A. Davis Comp., Philedelphia 1981. Öztek Z., Temel Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını No.86/33, Kısa Dizi No. 1,Ankara 1986. Velicangil, S., Koruyucu ve Sosyal Tıp. Filiz Kitapevi, İstanbul 1980. Güler Ç.,Akın L.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Hacettepe Üni.Yayınları,Ankara 2006 Janice E. H.,Schubert E. P.,Thomas A.S.,Community Health Nursing: Caring in Action,Second Edition,2003 Clark,J. M., Community Health Nursing:Caring for Population,4th Edition,2003 Stanhope M..,Lancaster J., Community and Public Health Nursing,Fifth Edition,2000 Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni,Erişim Adresi: www.korhek.org Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi ,Erişim Adresi: www.aile.gov.tr Sağlık ve Toplum Dergileri ,Erişim Adresi: www.ssyv.org.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  4    45     4
ÖÇ2      4    44  
ÖÇ3   4     4 45 4
ÖÇ4  5   555   5  
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr