Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9304185072016Yaşlılarda Kronik Hastalıkların Yönetimi IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Yaşlılarda görülen kronik sağlık problemleri konusunda uzmanlık düzeyinde bilgilerini derinleştirerek, birincil, ikincil ve üçüncül düzeyde bakım vermeyi öğrenmek, kazanmış olduğu kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarma ve hastaya bilimsel ve holistik yaklaşma yeteneği kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yasemin YILDIRIM
Öğrenme Çıktıları
1İç Hastalıkları Hemşireliğinde akut, kronik ve kritik bakıma temel oluşturacak kavramları bilme ve ifade edebilme
2Hemşirelik ve diğer sağlık disiplinleri ile etkin iletişim sağlayabilmek için iç hastalıkları hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
3Kronik hastalığı olan yaşlının bakımında hemşirelik süreci adımlarını kullanarak bireyin /ailenin gereksinimlerine uygun olarak eğitim gereksinimlerini saptama, gerekli girişimleri planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahip olabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yaşlı bireye yaklaşım; akut ve kronik durumlar; sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesizliklerinde hemşirelik bakımı, şok ve hemşirelik bakımı, ağrı ve ağrılı yaşlıda hemşirelik bakımı, tamamlayıcı ve alternatif tedaviler, immün sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kanserde hemşirelik bakımı, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı; solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı
2Yaşlı Bireye Yaklaşım Bireysel çalışma,okuma
3Akut ve Kronik Durumlar Bireysel çalışma,okuma
4Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Bireysel çalışma,okuma
5Şok ve Hemşirelik Bakımı Bireysel çalışma,okuma
6Şok ve Hemşirelik Bakımı Bireysel çalışma,okuma
7Tamamlayıcı ve Alternatif TedavilerBireysel çalışma,okuma
8Ara sınav Ara Sınav için bireysel çalışma
9İmmün Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Bireysel çalışma,okuma
10Kanserde Hemşirelik BakımıBireysel çalışma,okuma
11Kanserde Hemşirelik BakımıBireysel çalışma,okuma
12Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Bireysel çalışma,okuma
13Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Bireysel çalışma,okuma
14Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Bireysel çalışma,okuma
15Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Bireysel çalışma,okuma
16Final SınavıFinal sınavı için bireysel çalışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dergiler 1. Cancer Nursing 2. European Journal of Oncology Nursing 3. Journal of Cardiovascular Nursing 4. Critical care nursing quarterly Kitaplar 1. Black JM, Hawks JH, Medical Surgical Nursing, 8 edition, Saunders, 2009 2. Gulanick, Kloop, Galanes, Gradishar, Puzas, Nursing Care Plans, Nursing Diagnosis and Intervention. Mosby Year Book. United States of America.,2007. 3. Karadakovan A., Eti Aslan.Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Adana: Nobel Kitabevi, 2010
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma15230
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15345
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15345
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15    34     
ÖÇ2 3  5    3  
ÖÇ3            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr