Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101047012018Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın EtiğiZorunlu116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı temel bilimlerde araştırma-geliştirme üzerine bilgi ve beceri kazanımını sağlamak ve bilim etiği kapsamında farkındalık yaratarak öğrencileri bilimsel araştırma ve yayın etiği hakkında bilgilendirmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. N.Füsun ÇAM
Öğrenme Çıktıları
11. Etik kurallar çerçevesinde bilimsel bir araştırma planlayabilme ve yürütebilme
22. Bağımsız ya da grup çalışması içerisinde olabilme
33. İletişim kurabilme ve diğerlerini anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel Araştırma Teknikleri, Bilim Etiği, Araştırma Etiği, Yayın Etiği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilimsel araştırmada temel kavramlar, Ar-Ge tanımı, temel ve uygulamalı Araştırma
2Ar-Ge türlerini ayırt etme ve geliştirme ölçütleri
3Üretim ve değerlendirme basamakları, kontrol basamakları
4Kapasite ve Ar-Ge planlama, ekipman analizi
5Deney geliştirme, deneysel veri değerlendirilmesi
6Üretim ve değerlendirme adımları
7Bilim teknoloji alanları ve insan kaynağı, kontrol adımları
8Ara sınav
9Araştırma etiği: Araştırma konusu seçimi ve özgünlüğü
10Araştırma Etiği: Veri eldesi ve değerlendirilmesi
11Araştırma Etiği: Sorumluluk ve haklar
12Yayın Etiğinde Kavramlar: İntihal, sahtecilik, çarpıtma
13Yayın Etiğinde Kavramlar: Çoklu Yayın, dilimleme
14Yayın Etiğinde Kavramlar: Bilim etiği
15Yayın Etiğinde Kavramlar: Durum çalışması
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Pruzan P., Research Methodology: The Aims, Practices and Ethics of Science, Springer International Publishing Switzerland, (2016) 2. Smith R.J., Butler B.R., LeBold W.K., Engineering Career, McGraw-Hill Book Company, (1983) 3. Danis, M., Largent, E., Grady, C., Wendler, D., Hull, S.C:,Shah, S., Millum, J., Berkman, B., Research Ethics Consultation, Oxford University Press, (2012).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama24590
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12222
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)174
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155555325523
ÖÇ244434254433
ÖÇ322234553355
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr