Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YLUAD591Uzmanlık Alan DersiZorunlu234
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturers at the Department
Öğrenme Çıktıları
1Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
2Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
3Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
4Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
5Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.
6Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tez danışmanının belirleyeceği konular
2Tez danışmanının belirleyeceği konular
3Tez danışmanının belirleyeceği konular
4Tez danışmanının belirleyeceği konular
5Tez danışmanının belirleyeceği konular
6Tez danışmanının belirleyeceği konular
7Tez danışmanının belirleyeceği konular
8Tez danışmanının belirleyeceği konular
9Tez danışmanının belirleyeceği konular
10Tez danışmanının belirleyeceği konular
11Tez danışmanının belirleyeceği konular
12Tez danışmanının belirleyeceği konular
13Tez danışmanının belirleyeceği konular
14Tez danışmanının belirleyeceği konular
15Tez danışmanının belirleyeceği konular
16Tez danışmanının belirleyeceği konular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ilgili kitap ve makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Rehberli Problem Çözümü14456
Beyin Fırtınası5420
Bireysel Çalışma14228
Okuma5210
Ev Ödevi5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr