Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101075392014Algoritmaların Matematiksel Analizi ve Tasarımı IZorunlu118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin algoritma tasarlayabilmesini ve bu algoritmaların analizini yapabilmesini, bir algoritmanın doğruluğunun kanıtlayabilmesini, NP tamlık, izlenebilirlik, yaklaşık ve rassal algoritma kavramlarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Emin Dalkılıç
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Algoritmaların tasarımı ve analizi: agoritma analizinin temelleri, hesaplanabilir izlenebilirlik, asimtotik büyüme oranı, çizgeler: çizge bağlılığı ve çizge üzerinde geçiş algoritmaları, çift taraflılık, topolojik sıralama algoritması, açgözlü algoritmalar: aralık planlama, minimum kapsama ağacı algoritmaları, kümeleme algoritmaları. Böl ve fethet yaklışımlı algoritmaların, dinamik programlama yaklaşımı içeren algoritmalar ve dağıtık algoritmaların detaylı incelenmesi. NP ve hesaplanabilir izlenebilirlik : polinom zamanlı indirgemeler, etkin sertifikasyon yöntemleri ve NP’nin tanımı, NP tam problem örnekleri, sıralama problemleri, partitionin problemleri, çizge boyama, numerik problemler, co-NP. Pspace’deki bazı zor problemlerin analizleri, yaklaşıklık algoritmalar ve örnekleri, rassal algoritmalar ve örnekleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Algorithm Design by Jon Kleinberg and Eva Tardos. Addison Wesley, 2006. 2. Introduction to the Design and Analysis of Algorithms by Anany Levitin, 2nd edition Pearson-Addison-Wesley , Michael Sipser, 3. Intro. to the Theory of Computation, 2nd ed., Thompson Course Technology, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr