Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YLUAD591Uzmanlık Alan DersiZorunlu234
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Department Lecturers
Öğrenme Çıktıları
1Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
2Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
3Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
4Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
5Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
6Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tez danışmanının belirleyeceği konular
2Tez danışmanının belirleyeceği konular
3Tez danışmanının belirleyeceği konular
4Tez danışmanının belirleyeceği konular
5Tez danışmanının belirleyeceği konular
6Tez danışmanının belirleyeceği konular
7Tez danışmanının belirleyeceği konular
8Tez danışmanının belirleyeceği konular
9Tez danışmanının belirleyeceği konular
10Tez danışmanının belirleyeceği konular
11Tez danışmanının belirleyeceği konular
12Tez danışmanının belirleyeceği konular
13Tez danışmanının belirleyeceği konular
14Tez danışmanının belirleyeceği konular
15Tez danışmanının belirleyeceği konular
16Tez danışmanının belirleyeceği konular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ilgili kitap ve makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Rehberli Problem Çözümü16348
Beyin Fırtınası144
Bireysel Çalışma6318
Okuma5210
Ev Ödevi5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1   5    
ÖÇ2 5 5  5 
ÖÇ3  5 5   
ÖÇ4     5  
ÖÇ55   5   
ÖÇ6      55
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr