Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FENYLSEMSeminerZorunlu126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturers at the department
Öğrenme Çıktıları
1Verilen bir konuda detaylı literatür araştırması yapabilme.
2Topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
3Ulaştığı sonuçları bilimsel bir rapor haline getirebilme.
4Ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yüksek lisans eğitiminin ikinci yarısında danışman öğretim üyesinin denetiminde çalışmak istediği konuya yönelik olarak literatür çalışması, veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak sunmayı kapsayan faaliyetlerden oluşur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Seminer konusunun belirlenmesi
2Literatür araştırması
3Literatür araştırması
4Literatür araştırması
5Veri toplama
6Veri toplama
7Veri toplama
8Veri toplama
9Veri analizi
10Veri analizi
11Veri analizi
12Veri analizi
13Rapor hazırlama
14Rapor hazırlama
15Rapor hazırlama
16Sunum
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Seminer konusu ile ilgili kitap ve makaleler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama5525
Rapor Sunma236
Bireysel Çalışma15575
Okuma15575
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ15543    
ÖÇ25543    
ÖÇ3   44555
ÖÇ4   44555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr