Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085492015Sulama Şebekelerinde Suyun Ölçümü ve İzlenmesiZorunlu118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin sulama şebekelerinde modern su ölçüm yöntemlerini ve izleme sistemlerini ve uygulama esaslarını kavramasını ve sulama şebekelerinde su ölçüm ve izleme uygulamalarını analiz etmesini ve modern uygulamaları izlemesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Halil Baki ÜNAL
Öğrenme Çıktıları
1Su ölçümünde temel mühendislik bilgilerini kullanabilme.
2Sulama şebekelerinde suyun ölçümü, verilerin kaydedilmesi ve izlenmesinde modern teknik ve teknolojileri kavrayabilme ve aktarabilme.
3Sulama şebekelerinde su ölçümü ve izleme uygulamalarını bilimsel olarak değerlendirebilme ve yeni yaklaşımlar geliştirebilme.
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sulama şebekelerinde suyu ölçme, kaydetme ve gerçek zamanlı izlenmenin önemi, açık kanallarda su ölçümüne ilişkin temel kavramlar, su ölçüm yöntemleri, seviye-debi ilişkisinin belirlenmesi, suyun gerçek zamanlı izlenmesinde kullanılan telemetrik iletişim sistemleri, dünyada ve ülkemizdeki sulama şebekelerinde su ölçümü ve izlemeye ilişkin uygulama örnekleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı.Tanışma
2Su ölçümünde temel kavram ve esaslar.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
3Su ölçüm yöntemleri (su seviye ölçücüleri, akış hızı ve debi ölçücüleri, vb.) ve uygulama esasları. Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
4Bölüm Hidrolik laboratuvarında model cam kanalda su seviye ve hız ölçümlerinin yapılması.Laboratuvar uygulamasına ilişkin raporun hazırlanması
5Su seviyesi-debi ilişkisinin belirlenmesi (anahtar eğrisinin çıkarılması).Rehberli problem çözümü
6Bölüm Hidrolik laboratuvarı parkında farklı su ölçüm yapı ve tesislerinin incelenmesi.Laboratuvar parkındaki incelemeye ilişkin raporun hazırlanması
7Açık sulama kanallarında su seviyelerinin ölçülmesi ve kaydedilmesinde elektronik limnigrafların kullanımı.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
8Açık kanallı ve borulu sulama şebekelerde suyun ölçümünde kullanılan yapı ve tesisler. Sulama şebekelerinde su ölçüm yapı ve tesisleriyle ilgili uygulamalara ilişkin sunum.
9Ara Sınav
10Açık kanallı sulama şebekelerinde uygulanan modern su ölçüm yöntemleri.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
11Su ölçüm verilerinin kaydedilmesi ve gerçek zamanlı izlenmesi ve telemetrik sistemler (kablolarla, uydularla, GSM ve GPRS ile iletişim sistemleri).Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
12Veri transferinde GSM-GPRS Data Modem sistemlerinin çalışma esasları.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
13Sulama şebekelerinde kullanılan suyun ölçümü ve izlenmesinin su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı bakımdan değerlendirilmesi.Dünyadaki ve ülkemizdeki sulama şebekelerinde su ölçümü ve izlenmeyle ilgili uygulamalara ilişkin sunum
14Dönem ödevinin teslimiDönem ödevi sunumu
15Final Sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Ayyıldız, M., 1976. Hidrolik. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 726, Ankara. • Chaudhry, M.H., 1993. Open-Channel Flow. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. • Ehler et al, 1995. Canal Systems Automation Manual, Vol: 2. U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation, Technical Publication, US Government Printing Office, Washington DC. • U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation, 1997. Water Measurement Manual. Technical Publication, Third Edition, US Government Printing Office, Washington DC.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Rehberli Problem Çözümü11010
Problem Çözümü11010
Rapor Hazırlama21020
Rapor Sunma8648
Proje Hazırlama21020
Proje Sunma11515
Makale Kritik Etme6636
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)248
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ134  4   
ÖÇ232 342  
ÖÇ3425 4 55
ÖÇ4        
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr