Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YLTEZ591Tez ÇalışmasıZorunlu2326
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Mastır tez çalışması için konu belirleme
2Alan yazın taraması yapma
3Araştırma problemine karar verme
4Araştırma sorularına karar verme
5Araştırma yöntemine karar verme
6Veri toplama araçlarını tasarlama
7Toplanan veriyi analiz etme
8Bulguları sunma
9Bulguları tartışma
10Sonuca ulaşma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tez Çalışması
2Tez Çalışması
3Tez Çalışması
4Tez Çalışması
5Tez Çalışması
6Tez Çalışması
7Tez Çalışması
8Tez Çalışması
9Tez Çalışması
10Tez Çalışması
11Tez Çalışması
12Tez Çalışması
13Tez Çalışması
14Tez Çalışması
15Tez Çalışması
16Tez Çalışması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma14114
Rapor Hazırlama1410140
Rapor Sunma14114
Bireysel Çalışma1424336
Okuma1420280
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)784
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ14       
ÖÇ2 4      
ÖÇ3  4     
ÖÇ4   4    
ÖÇ5    4   
ÖÇ6     4  
ÖÇ7      4 
ÖÇ8      4 
ÖÇ9       4
ÖÇ10       4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr