Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085532018Bilimsel Araştırma Teknikleri ve EtikZorunlu116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı bilimsel araştırmanın tanımı, kullanılan araştırma yöntemleri, araştırmada veri toplanması ve analizi, sonuçların değerlendirilmesi ve yazılması ile bilimsel etik konularında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yasemin Senem KUKUL KURTTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırma yöntemlerini tanımak
2Veri toplanması ve analiz yöntemlerini bilmek
3Bilimsel araştırma planlayabilmek
4Bilimsel araştırma etiğini öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırma yaklaşımları, araştırma geçerliği, veri toplama ve analiz yöntemleri, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve yazılması, bilimsel araştırmalarda etik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilim ve araştırmanın tanımları, amaçları
2Araştırma planlama aşamalarına genel bakış
3Değişkenler, araştırma soruları ve hipotezler
4Araştırma yöntemleri
5Deneysel ve yarı deneysel araştırma
6Deneysel olmayan nicel araştırma
7Araştırma geçerliği
8Örnekleme, ölçme ve veri toplama
9Ara sınav
10Bilimsel Araştırmalarda Etik
11Veri analizi
12Veri analizi
13Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve yazılması
14Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve yazılması
15Alıntı yapma ve kaynak gösterme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Azar, A., Bilgili, S.A., Öztürk, A., Bozkurt, E., Başol, G., Arslan, H., Avcı, M., Kartal, S., Baysan, S., Nartgün, Z., 2008. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Editörler: Kılıç, O., Cinoğlu, M.), Lisans Yayıncılık, İstanbul. ISBN: 9978-9944-274-31-9 - Şahin, Ç., Köse, E., Yeşil, R., Genç, Z.S., Özerbaş, A., Özkan, H.H., Bahar, H.H., Özbek, R., 2015. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Editör: Kıncal, R.Y.), Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim danışmanlık Tic. Ltd. Şti., İstanbul. ISBN: 978-605-133-512-4 - Glinger, J.A., Morgan, G.A., Leech, N.L., 2009. Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım, Çeviri Editörü: Selahattin Turan, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim danışmanlık Tic. Ltd. Şti., İstanbul. ISBN: 978-605-133-512-4 - Glinger, J.A., Morgan, G.A., Leech, N.L., 2009. Research Methods in Applied Settings: An Integrated Aproach to Design and Analysis, Taylor and Francis Group, LLC Routledge.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav130
Tartışma140
Ev Ödevi130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri70
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri30
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt14228
Makale Kritik Etme326
Ev Ödevi10990
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)184
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ144554351
ÖÇ244554453
ÖÇ344555553
ÖÇ444555554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr