Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025012013Çevre Bilimine GirişZorunlu117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrencilerimiz, çevreye ve çevresel ilişkilere yönelik temel bilgi, ilke ve kurallar çerçevesinde sahip oldukları farklı mesleksel geçmişlerini çevreci bir bakış açısıyla bütünleştirebilecekler, insan ve çevre etkileşimlerini kavrayabileceklerdir, çevre bilimi kapsamında bilgi üretebilme yöntemine ulaşabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ümit ERDEM
Öğrenme Çıktıları
1Çevreye yönelik bilimsel tanım, kavram ve kapsamları açıklayabilme,,
2Çevresel ilişkilere yönelik bilimsel yasa ve ilkeleri açıklayabilme
3Çevresel döngüleri (madde ve enerji) tanımlayabilme
4Çevre olgusunu çeşitli bilim dalları kapsamında yorumlayabilme
5Belli başlı ekosistemleri ve bu ekosistemler arasındaki temel ilişkileri tanıyabilme
6Çevrenin temel bileşenleri ve bu bileşenlerin işlevlerini ve karşılıklı etkileşimlerini açıklayabilme
7Doğal ve kültürel kaynakları tanımlayabilme
8Doğal çevre ve insan etkileşimleri yorumlayabilme
9Çevresel bilincin farklı düzeyleri arasında sorgulama yapabilme
10Kültürel değişimler sonucunda çevrede meydana gelen değişimler arasında ilişki kurabilme
11Yerel ve küresel ölçekte çevre sorunlarının temel nedenlerini irdeleyebilme
12Kirlilik kaynaklarını tanımlayabilme
13Çevre ve alan kullanımları arasında ilişkileri kurgulayabilme ve bu kapsamda üretilen politikaları irdeleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevresel tanım, kavram ve kapsamlar; Çevreye ve çevresel ilişkilere yönelik bilimsel yasa ve ilkeler; madde, enerji ve besin döngüleri; dünya üzerindeki belli başlı ekosistemler; Toprak, hava, su, biyoçeşitlilik gibi doğal kaynaklar; Kültürel kaynaklar; İnsan ve Çevre etkileşimleri; Nüfus hareketleri ve çevre etkileşimleri; Nüfus, kaynak kullanımı, çevresel bozunma ve kirlenme arasındaki etkileşimler; tarihi süreç içinde yaşanan büyük kültürel değişimler ve bunlara bağlı olarak meydana gelen çevresel değişimler; Kirlilik Kaynakları ve Sınıflandırılması; Yerel, Ülkesel ve küresel ölçekli
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevresel tanım, kavram ve kapsamlar
2Çevreye ve çevresel ilişkilere yönelik bilimsal yasa ve ilkeler
3Madde ve Enerji Döngüleri
4Belli Başlı Dünya Ekosistemleri ve özellikleri
5Çevrenin biyotik ve abiyotik bileşenleri
6Çevrenin biyotik ve abiyotik bileşenlerinin işlevleri ve karşılıklı etkileşimleri
7Doğal Kaynaklar
8Arasınav
9Kültürel Kaynaklar
10Nüfus hareketlerinin çevre üzerindeki etkisi
11Tarih boyunca meydana gelen büyük kültürel değişimler ve çevre üzerindeki etkileri
12Günümüz toplumlarında çevre –insan ilişkileri
13Çevre Bilinci ve Bu bilinci geliştirmeye yönelik yöntemler
14Kirlilik kaynak çeşitleri, etkileri ve etki düzeyleri
15Yerel, ülkesel ve küresel boyutta çevre sorunları ve nedenleri
16Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İnsan, Çevre ve Toplum”, 1992, Derleyen:Ruşen KELEŞ, İmge Kitapevi, ANKARA. Miller, G.T., 2000: Çevre Bilimi Sürdürülebilir Dünya, (Ed. Ü. ERDEM, Çev: F. DOĞAN, Ü., ERDEM, E., HENDEN, E., ONOĞUR, M., ÖZTÜRK, İ., TÜRKAN, E., NURLU, U., SUNLU), Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No:1, İZMİR.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14798
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ15544                 4     
ÖÇ25553                       
ÖÇ35544                       
ÖÇ45554                       
ÖÇ55544                 4     
ÖÇ65554                       
ÖÇ75554      3 4 2            
ÖÇ855 5          4            
ÖÇ954 4 4  4 34        334    
ÖÇ105  5      3 4 2            
ÖÇ1155 4      3   4       4   2
ÖÇ125444 4  4  4        33     
ÖÇ1355 5                       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr