Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025452016Çevre Bilimlerinde Bilimsel Araştırma ve Yayın EtiğiZorunlu236
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Dersin amacı, etik ve bilimsel araştırma yöntemlerinin tanıtılması, bilimsel etik değerlerin, başta bireysel, toplumsal ve yasal yönleri olmak üzere tüm bileşenleri ile değerlendirilerek çevre bilimleri özelinde tartışılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aynur GÜREL; Doç. Dr. Sayıt SARGIN
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırmalarda etik kuralları kavrayabilme
2Bilim etiğine aykırı davranışları belirleyebilme yeteneği
3Bilimsel etik ile ilgili mevzuat hakkında bilgi edinebilme
4Çevre bilimlerinde etik kurallarını kavrayabilme yeteneği
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevre bilimlerinde etik ve bilimsel araştırma yöntemlerine giriş, Bilimsel araştırmalarda etik ve kurallar, Bilim etiğine aykırı davranışlar, Bilim insanı yetiştirmede etik eğitimi, Bilim insanının etik sorumlulukları, Bilim, toplum ve etik ilişkileri, Bilimsel yayınlarda etik ilkeler, Bilimsel bilgi üretiminde etik, İntihal ve etik, Çevre bilimleri açısından etik, Saha araştırmalarında anket etiği, YÖK, TÜBİTAK, ÜNİVERSİTE’lere ait etik ile ilgili yasal düzenlemeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre bilimlerinde etik ve bilimsel araştırma yöntemlerine giriş,
2 Bilimsel araştırmalarda etik ve kurallar,
3Bilim etiğine aykırı davranışlar,
4Bilim insanı yetiştirmede etik eğitimi,
5Bilim insanının etik sorumlulukları,
6Bilim, toplum ve etik ilişkileri,
7Arasınav,
8Bilimsel yayınlarda etik ilkeler,
9Bilimsel bilgi üretiminde etik,
10İntihal ve etik,
11Çevre bilimleri açısından etik,
12Saha araştırmalarında anket etiği,
13YÖK, TÜBİTAK, ÜNİVERSİTE’lere ait etik ile ilgili yasal düzenlemeler,
14Final sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Baskent University: Regulations concerning ethical committee on animal experiments, 2003, Baskent University Press. 2.Bilimsel Arastirmalarda Etik ve Sorunlari, 2002 Turkiye Bilimler Akademisi Yayinlari. 3.Biyoloji Budur-Canlı Dünyanın Bilimi. Ernst Mayr, TÜBİTAK, ISBN 978-975-403-481-3, 2008. 4.Engineering Ethics: An Industrial perspective (Hardcover) by Gail Dawn Baura, 2006, Elsevier Inc. 5.NanoEthics, Springer Netherlands, ISSN 1871-4757 (Print) 1871-4765 (Online). 6.National Institute of Health. Public Health Service: Do We Care About Research Animals. NIH Publications 79-355. 7.Practical Ethics, Singer, P., Cambridge University Pres, (1993). 8.The Social Implications of Bioengineering, Beck-Gernsheim, E. Mazzarins, L., Humanities Press, (1995). 9.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği 11.Türkiye Biyoetik Derneği, Klinik Araştırma Etik Kurulları Üzerine Görüş ve Öneriler, www.biyoetik.org.tr, 2007. 10.Williams J.R., Dünya Hekimler Birliği Tıp Etiği Elkitabı, 2005. 12.Resnik, D.B., The Ethics of Science: An Introduction, Bilim Etiği: Giriş (çeviren: Vicdan Mutlu), Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000, ISBN 975-539-402-8.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma17474
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17474
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1555555554445444455555454555
ÖÇ2444555554445444445554454555
ÖÇ3444555554445444445554454555
ÖÇ4444555554445444445554454555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr