Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105045132013Nükleer Yakıt Teknolojisi IZorunlu118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin nükleer yakıt teknolojisi ve temel bölümlerini (yakıt hazırlama, tekrar işleme ve atık idaresi) tanımasını, nükleer enerjinin temel bilgilerini ve prensiplerini (nükleer yakıtlar, fisyon teorisi, zincirleme reaksiyon, kritiklik) kavramasını, nükleer reaktörler ve nükleer yakıt yapımı konularında bilgi kazanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yüksel ALTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Nükleer yakıtın temel özelliklerini ve kontrollu zincir reaksiyonun temel prensiplerini kavrayabilme
2Nükleer reaktörlerin temel komponentlerinin fonksiyonları ve yapı malzemeleri arasında ilişki kurabilme
3Dört çarpan formülünün temel bileşenlerini kavrayarak, uygulayabilme
4η faktörünün anlamını kavrayarak çeşitli zenginlikteki yakıtlar için hesaplayabilme
5Fisyondan açığa çıkan enerjiyi ve bir reaktörün gücünü hesaplayabilme
6Nükleer yakıt teknolojisinin temel alanlarını kavrayarak aralarındaki ilişkiyi kurabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Nükleer yakıtlar, yakıt değerleri ve nükleer özellikleri, nükleer yakıt çevrimi, nükleer fisyon ve füzyon olayları,nükleer reaktörler, uranyum ve toryumun dünya rezervleri, üretim ve tüketimleri, uranyumun reaktör yakıtı olarak hazırlanışı, liçing, iyon değiştirme ve solvent ekstraksiyon prosesleri, sarı pasta üretimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin içeriğinin ve temel konularının tanıtılması
2Nükleer yakıt teknolojisi ve temel bölümlerinin (yakıt hazırlama, tekrar işleme ve atık idaresi) ve nükleer yakıt çevriminin tanıtılması
3Fisyon teorisi, fisyon enerjisi, fisyon ürünlerinin kütle ve enerji dağılımı
4Zincirleme reaksiyon, çoğalma faktörü, tesir kesitleri ve ortalama yol hesapları
5Zincirleme reaksiyon kontrolu, kritik kütlenin hesaplanması
6Tesir kesitleri ve ortalama serbest yol hesapları
7Arasınav
8Nükleer reaktörlerin temel komponentleri (yakıt, yavaşlatıcı, soğutucu, kontrol çubukları ve yansıtıcı), görevleri ve yaoı malzemelerinin tanıtılması
9Homojen ve heterojen reaktörler, termal nükleer reaktörlerin prensipleri, Dört Çarpan Formülü
10η faktörü ve çeşitli yakıt zenginliklerinde hesaplanması
11Reaktörün gücü ve hesaplanması, reaktörlerin sınıflandırılması
12Patlama zincir reaksiyon ve kritik kütle hesabı
13Arasınav
14Uranyumun reaktör yakıtı olarak hazırlanışına genel bir bakış
15Dönem ödevi sunumu
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Benedict M., Pigfort T. H., Levy H. W., Nuclear Chemical Engineering, McGraw-Hill Book Company, Second Edition, USA, 1981 2.Chopin G. R., Rydberg J., Nuclear Chemistry, Pergamon Press, England, 1980 3.Arnıkar H. J.,Essential of Nuclear Chemistry, John Wiley and Sons, New Delhi, India, 1988 4.Eral M. Nükleer Yakıt Teknolojisi I Ders Notları 5.Knief R. A., Nuclear Energy Technolojy Theory and Practice of Commercial Nuclear Power, Homisphere Publishing, Pennsylvania,1981 6. Magill J., Galy J., Radioactivity Radionuclides Radiation, Springer, 2005 7.Vertes A., Kiss I., Nuclear Chemistry, Elseiver, 1987
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Problem Çözümü130
Ev Ödevi130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Derse Katılım12336
Rapor Hazırlama12448
Proje Hazırlama13030
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma23570
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1  4 5   54 
ÖÇ2   4 4     
ÖÇ345     4 4 
ÖÇ4    4 4    
ÖÇ5  4     4 5
ÖÇ64  3  5  5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr