Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105045142013Nükleer Yakıt Teknolojisi IIZorunlu128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin nükleer yakıt teknolojisi ve temel bölümlerini (yakıt hazırlama, tekrar işleme ve atık idaresi) tanımasını, uranyum yakıt kimyasının temel bilgilerini ve prensiplerini kavramasını, konvensiyonel nükleer yakıt yapımı konularında bilgi edinerek bu alandaki yeni gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hüseyin TEL
Öğrenme Çıktıları
1Uranyum yakıt kimyasının temel prensiplerini kavrayabilme
2Nükleer yakıt teknolojisinin temel alanlarını (yakıt hazırlama, tekrar işleme ve atık idaresi) kavrayarak aralarındaki ilişkiyi kurabilme
3Uranyumun kazanılması, konsantre edlmesi ve rafinasyonu aşamalarındaki temel prosesleri kavrayarak izleyebilme
4Konvensiyonel nükleer yakıt yapımı aşamalarındaki ilişkiyi kurabilme
5Uranyum ve toryum analiz yöntemlerini, nükleer yakıt teknolojisinin çeşitli alanlarında uygulayabilme
6Nükleer yakıt teknolojisi alanındaki yeni gelişmeleri izleyebilme
7Yerli nükleer yakıt yapımı ve Ülkemiz potansiyelinin önemini kavrayarak bu alandaki çalışmaları izleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uranyumun rafinasyonu (arıtılması), nükleer yakıt bileşiklerinin üretimi, izotopik zenginleştirme yöntemleri ve uranyumun izotopik zenginleştirilmesi, yakıt elemanı yapımı, nükleer yakıt olarak toryum ve plutonyum, kullanılmış yakıtın tekrar işlenmesi, tekrar işleme prosesleri ve atık idaresi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin temel konularının tanıtılması, ders kaynakları konusunda bilgilendirmeLaboratuvar çalışması
2Uranyumun kimyası, uranyum çözelti kimyasıDeney raporu sunumu
3Yakıt teknolojisinde önemli uranyum bileşikleri, uranyum kaynakları, uranyum ihtiva eden başlıca minerallerLaboratuvar çalışması
4Cevherden uranyum ekstraksiyonu, uranyum cevher işlemeDeney raporu sunumu
5Liçin kimyası, asit ve alkali liçing, liçing parametreleri ve yöntemleriLaboratuvar çalışması
6Liçing test sonuçlarının optimizasyonuDeney raporu sunumu
7Liç çözeltisinin deriştirilmesinin kimyası, iyon değiştiricilerLaboratuvar çalışması
8ArasınavDeney raporu sunumu
9Solvent ekstraksiyonunun temel prensipleri, temel komponentleri, görevleri ve uygulamalarıLaboratuvar çalışması
10Alkali ve asidik liçing çözeltilerinden çöktürme, sarı pasta üretimiDeney raporu sunumu
11Uranyum rafinasyonu ve uranyum rafinerileri, ilgili uranyum bileşiklerinin eldesiLaboratuvar çalışması
12Yakıt yapımı, nükleer yakıt teknolojisinin diğer konularıDeney raporu sunumu
13ArasınavLaboratuvar çalışması
14Uranyum zenginleştirme yöntemleriDeney raporu sunumu
15Dönem ödevi sunumuLaboratuvar çalışması
16Final sınavıDeney raporu sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Benedict M., Pigfort T. H., Levy H. W., Nuclear Chemical Engineering, McGraw-Hill Book Company, Second Edition, USA, 1981 2.Chopin G. R., Rydberg J., Nuclear Chemistry, Pergamon Press, England, 1980 3.Arnıkar H. J.,Essential of Nuclear Chemistry, John Wiley and Sons, New Delhi, India, 1988 4.Eral M. Nükleer Yakıt Teknolojisi II Ders Notları 5.Knief R. A., Nuclear Energy Technolojy Theory and Practice of Commercial Nuclear Power, Homisphere Publishing, Pennsylvania,1981 6.Magill J., Galy J., Radioactivity Radionuclides Radiation, Springer, 2005 7.IAEA, The Nuclear Fuel Cycle Information System, 1996 8.Vertes A., Kiss I., Nuclear Chemistry, Elseiver, 1987 9.Uranium Resources,Production adn Demand, OECD, Paris, 1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Rapor Hazırlama8540
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma24284
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)226
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ15         4
ÖÇ25  5  5    
ÖÇ35  5  4   4
ÖÇ45          
ÖÇ55 55  454  
ÖÇ65        54
ÖÇ7 3        3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr