Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201015582016Methoden Des Wissenschaftlichen Arbeitens IIZorunlu129
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenciye, bilimsel çalışmada kullanılacak yöntem ve metotlar konusunda bilgi kazandırmak ve bilimsel yazma alanında becerisini geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenci öncelikli olarak bilimsel çalışmanın ne olduğunu, bilimsel yazmanın ne olduğunu ve bilimsel araştırmada takip edilecek yöntemin nasıl olması gerektiğini öğrenir. Bir bilimsel çalışmanın oluşturulabilmesi için nasıl planlaması gerektiğini, bilgi edinme aşamasında izlenecek yöntemleri ve çeşitli kaynaklardan nasıl yararlanabileceğini öğrenen öğrenci, bu kapsamda bilimsel çalışmaları değerlendirmede dikkat etmesi gereken kriterleri ve bibliyografyanın nasıl oluşturulması gerektiği konularını da öğrenir. Öğrenci, edindiği teorik bilgiyi, yapacağı ödevler ve sunumlar üzerinde uygulamalı olarak da pekiştirmektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Norbert Franck, Joachim Stary (2009): Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Eine praktische Anleitung. Paderborn: UTB. Mudersbach, Klaus (1999): “Richtlinien zum Schreiben von wissenschaftlichen Publikationen – Kurzfassung”. Wege der Übersetzungs- und Dolmetschforschung (Jahrbuch Übersetzen und Dolmetschen 1). H.Gerzymisch-Arbogast, D.Gile, J.House and A. Rothkegel (eds). Tübingen: Narr. Martin Kornmeier (2011): Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation - Broschiert von Matthias Karmasin, Rainer Ribing (2010): Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen Ursula Stephany, Claudia Froitzheim (2009): Arbeitstechniken Sprachwissenschaft. Vorbereitung und Erstellung einer sprachwissenschaftlichen Arbeit
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr