Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201095312017Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri IZorunlu116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin fiziki coğrafya araştırmalarında kullanılan yöntemleri öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assis. Prof. Dr. Aylin Karadaş
Öğrenme Çıktıları
1Fiziki coğrafya araştırmalarında yararlanılan veri kaynaklarını tanıyabilme
2Coğrafi verileri toplama ve sınıflandırmayı öğrenme
3Coğrafi verileri sunma becerilerini geliştirme
4Coğrafi çevre özellikleri ve coğrafi çevre değişmelerinin araştırılmasında kullanılan yöntemleri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Coğrafi veriler ve veri sınıfları, coğrafi verilerin toplanması, verilerin sunumu ve haritalanması, fiziki coğrafyanın çeşitli alanlarında (jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak ve hidrografya) kullanılan yöntemler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, kavramlar ve kaynaklarAnlatım
2Coğrafi veriler ve veri kaynaklarıAnlatım
3Coğrafi verilerin sınıflandırılmasıAnlatım
4Jeomorfolojik araştırma yöntemlerine genel bakışAnlatım
5Flüvyal jeomorfoloji araştırmalarıAnlatım
6Alüvyal jeomorfoloji araştırmalarıAnlatım
7Klimatik jeomorfoloji araştırmaları IAnlatım
8Klimatik jeomorfoloji araştırmaları IIAnlatım
9Arasınav
10Klimatolojik araştırma yöntemlerine genel bakış Anlatım
11Klimatolojik araştırmalar (Meteorolojik ve fenolojik rasatlar)Anlatım
12Klimatolojik araştırmalar (Uzaktan algılama yöntemleri)Anlatım
13Toprak coğrafyası araştırmaları Anlatım
14Bitki coğrafyası araştırmalarıAnlatım
15Hidrografya araştırmalarıAnlatım
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Özgen, N., Karadoğan S. Ed., 2016, Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikler, Pegem Akademi. Kurter, A., 1986, Jeomorfoloji Tatbikatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Biricik, A.S., 2009, Fiziki Coğrafya-Jeomorfoloji ile Hidrolojinin Temel Prensipleri ve Araştırma Yöntemleri, Gonca Yayınları, İstanbul. Dönmez, Y., 1984 Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları, İstanbul Üniv. Yayınları:2506. Türkeş, M., 2010, Klimatoloji ve Meteoroloji, Kriter Yayınları Erinç, S., 1996, Klimatoloji ve Metodları, Alfa Yayınları. Atalay, İ., 1986, Uygulamalı Hidrografya, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Montello. D. R. and Sutton. P. C., 2006, An Introduction to Scientific Research Methods in Geography. 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma8540
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5420
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7535
Okuma8540
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1   34434 5   
ÖÇ2    4434 2   
ÖÇ3    3    2   
ÖÇ4   25544 5   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr