Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201095362017Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin paleocoğrafya araştırmalarında kullanılan yöntemleri öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assis. Prof. Dr. Aylin Karadaş
Öğrenme Çıktıları
1Paleocoğrafya araştırmalarında yararlanılan veri kaynaklarını tanıyabilme
2Paleocoğrafya değişmelerinin araştırılmasında kullanılan yöntemleri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Paleocoğrafya konularının multidisipliner yöntemlerle değerlendirilmesi. Kuaterner'de dünya ölçüsünde meydana gelen fiziki çevre değişme ve gelişmeleri, yapı-yerşekli, iklim, su -toprak ve canlılarla ilgisi yönüyle araştıran yöntemlerin incelenmesi. Paleocoğrafya araştırmalarında Türkiye’den örneklerin incelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, kavramlar ve kaynaklarAnlatım
2Paleocoğrafya araştırmalarına genel bakış Anlatım
3Paleocoğrafya veri kaynaklarıAnlatım
4Denizel depolarAnlatım
5Göl depolarıAnlatım
6Mikrofosiller Anlatım
7Mikrofosiller Anlatım
8Polen verileriAnlatım
9Arasınav
10Ağaç halkalarıAnlatım
11Buzul verileriAnlatım
12Jeomorfolojik veriler Anlatım
13Jeomorfolojik veriler Anlatım
14Kuaterner Paleocoğrafyası Anlatım
15Türkiye Kuaterner PaleocoğrafyasıAnlatım
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erinç S. 2001. Jeomorfoloji I and II. DER Yay. İstanbul. Erol O. 1979. Dördüncü Çağ (Kuvaterner) Jeoloji ve Jeomorfolojisinin ana çizgileri. A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yay. 289. Bradley, R. S. 1999, Paleoclımatology: Reconstructing Climates of the Quaternary. Second Edition. 629 s., Academıc Press, An Imprint of Elsevier, San Diego, USA. Encyclopedia of Quaternary Science. Elsevier B.V. 2013. Editor-in-Chief: Scott A. Elias; Associate Editor: Cary J. Mock; Hardbound, 3888 Pages, Published: April 2013, Imprint: Elsevier. “Quaternary Research” dergilerindeki makaleler. “Quaternary Science Reviews” dergilerindeki makaleler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma326
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ12   455    5 
ÖÇ22  3555    5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr