Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201165312015Studies in Drama IZorunlu117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu derste 1890-1940 arası İngiliz Tiyatrosu ele alınır. Bu amaçla özellikle Oscar Wilde ve Bernard Shaw üzerinde durulur. Söz konusu yazarlardan seçilen eserler çağdaş eleştiri kuramlarında ortaya çıkan gelişmeler ışığında incelenir ve ayrıntılı metin çözümlemeleri aracılığı ile metin ve bağlam arasındaki ilişki tartışılır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Aylin Atilla
Öğrenme Çıktıları
1Metinlerin edebi özelliklerini ayırt edebilme.
2Eleştirel ve analitik olarak düşünebilme
3Metinlerin tarihsel ve kültürel arka planını tanıyabilme.
4Oyunlar hakkında saptadıkları bir problemin çözümü konusunda makale yazabilme
5Metinlerin yazıldığı yüzyılın tarihi, politik ve kültürel değerlerinin ve dinamiklerinin farkına varabilme.
6.Seçilen oyunlarını tarz ve stil olarak tanıyabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste 1890-1940 arası İngiliz Tiyatrosu ele alınarak, özellikle Oscar Wilde ve Bernard Shaw üzerinde durulacaktır. Söz konusu yazarlardan seçilen eserler çağdaş eleştiri kuramlarında ortaya çıkan gelişmeler ışığında incelenerek ve ayrıntılı metin çözümlemeleri aracılığı ile metin ve bağlam arasındaki ilişki tartışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin içeriğinin tanıtılması Giriş
2CLASSICAL TRAGEDY AND COMEDY Background: Dionysian Festivity Tragedy: Conventions and staging. Aeschylus, Sophocles and Euripides Comedy: Aristophanes. *Agamemnon by Aeschylus “A show for Dionysus” (in The Cambridge Companion) “Aristotle’s Poetics and Ancient dramatic theory” (in The Cambridge Companion) “Ancient theatre and Performance culture” (in The Cambridge Companion) Okuma ve tartışma.
3MEDIEVAL DRAMA Historical and Social Background. Morality, miracle, mystery plays. *Everyman Commedia dell Arte. “Tragedy” (in The Routledge Companion to Aesthetics) “Humor” (in The Routledge Companion to Aesthetics) Okuma ve tartışma.
4RENAISSANCE AND ELIZABETHAN THEATRE Historical and Social Background Shakespeare, Marlowe, Jonson *King Lear by Shakespeare Okuma ve tartışma.
5FRENCH NEO-CLASSICISM, RESTORATION PERIOD Historical and Social Background Corneille, Moliere, Racine *The Miser by Moliere Okuma ve tartışma.
6ROMANTICISM Historical and Social Background, the French influence. German Strom and Stress Period Goethe, Schiller *Faust (Part I) by Goethe, (in The Norton Anthology of Drama) Okuma ve tartışma.
7NATURALISM AND SYMBOLISM: EARLY MODERNIST PRACTICE Historical and Social Background Ibsen, Strindberg, Shaw, Zola, Chekov, Stanislavsky. * Hedda Gabler by Ibsen “Ibsen and the Realistic Problem Drama” (in The Cambridge Companion) *Saint Joan by Bernard Shaw Okuma ve tartışma.
8Ara Sınav Ara Sınav
9*The Family Reunion by T.S. EliotOkuma ve tartışma.
10*The Cherry Orchard by ChekovOkuma ve tartışma.
11*Cat on a Hot Tin Roof by T. Williams “Writing in ‘A place of Stone’: Cat on a Hot Tin Roof” (in The Cambridge Companion) Okuma ve tartışma.
12THE HISTORICAL AVANT-GARDE (The Theatre of the Absurd) Introduction: The Absurd, Theatre of Cruelty *Endgame by Beckett x 2 “Waiting for Godot and Endgame: Theatre as Text” (in The Cambridge Companion) Okuma ve tartışma.
13*The Room by Pinter "The Sacred Joke: Comedy and Politics in Pinter’s Early Plays” (in The Cambridge Companion) Okuma ve tartışma.
14Sunumlar Sunum ve tartışma.
15Oyunların genel değerlendirmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ESSAYS ON DRAMA (in Theatre in Theory 1900-2000: An Anthology) 1. Henri Bergson 2. Maurice Maeterlink 3. William B. Yeats NATURALISM AND SYMBOLISM 4. G.B. Shaw 5. F.T. Marinetti 6. L. Pirandello 7. B. Brecht 8. E. O’Neill EARLY POLITICAL THEATRES 9. Walter Benjamin 10. A. Miller 11. T.S. Eliot NATURALISM AND SYMBOLISM: EARLY MODERNIST PRACTICE 12. T. Williams 13. F. Dürrenmatt 14. E. Ionesco 15. J.P. Sartre THE HISTORICAL AVANT-GARDE 16. M. Esslin 17. G. Steiner 18. R. Barthes 19. J. Derrida 20. R. Williams 21. Peter Brook CONTEMPORARY DRAMA 22. J. Butler 23. Erika Fisher-Lichte 24. H. Blau 25. M. More. THEORETICAL READING: Books: *George Steiner. The Death of Tragedy. pp. 284-332. *George Steiner. Antigones. 1996. *David Krasner. Ed. Theatre in Theory (1900-2000). An Anthology. *John Russell Brown. The Oxford Illustrated History of the Theatre. *Terry Eagleton. Sweet Violence. Chapter III: “From Hegel to Beckett” and Chapter VIII: “Tragedy and Modernity”.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı11010
Derse Katılım15345
Problem Çözümü12020
Tartışma6212
Makale Yazma12020
Bireysel Çalışma81080
Okuma8324
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)211
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr