Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9202045612010Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme PolitikalarıZorunlu117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, öğretmen yetiştirmenin genel ilkeleri, eğilimler ve öneriler tartışılıp, analiz edilmektedir. Ayrıca bu derste, Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme politikalarının başlangıçtan günümüze kadar incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Kadir ASLAN
Öğrenme Çıktıları
1Öğretmen yetiştirme kavramını anlayabilme
2Öğretmen yetiştirmede temel olan ilkeleri ve eğilimleri kavrayabilme
3Öğretmen yetiştirme politikalarını kritik edebilme ve var olan sorunlara çözümler sunabilme
4Öğretmen yetiştirme politikalarının tarihsel sürecini anlayabilme
5Öğretmenlik mesleğinin son yıllardaki gelişimini analizleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye’de İlköğretime Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Görüş ve Uygulamalar, Türkiye’de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Görüş ve Uygulamalar, Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Gelişimi ve Uygulamalar, Öğretmen Yetiştirme Çabalarının Değerlendirilmesi ve Analiz Edilmesi, Farklı Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Politikaları, Son Yıllarda Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Yürütülen Proje ve Araştırmalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin öğrencilere tanıtılması
2Türkiye’de İlköğretime Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Görüş ve UygulamalarAnlatım Yöntemi, Grup Tartışması
3Türkiye’de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Görüş ve UygulamalarAnlatım Yöntemi, Grup Tartışması
4Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Dönemde Öğretmen Yetiştirme PolitikalarıÖğrenci Sunumu, Grup Tartışması
5Türkiye’de Cumhuriyet Dönemde Öğretmen Yetiştirme Politikaları-1920-1923 Arası Öğrenci Sunumu, Grup Tartışması
6Türkiye’de Cumhuriyet Dönemde Öğretmen Yetiştirme Politikaları-1923-1946 ArasıÖğrenci Sunumu, Grup Tartışması
7ARASINAV
8Türkiye’de Cumhuriyet Dönemde Öğretmen Yetiştirme Politikaları-1946-1960 ArasıÖğrenci Sunumu, Grup Tartışması
9Türkiye’de Cumhuriyet Dönemde Öğretmen Yetiştirme Politikaları-1960-1982 ArasıÖğrenci Sunumu, Grup Tartışması
10Türkiye’de Cumhuriyet Dönemde Öğretmen Yetiştirme Politikaları-1982 ve sonrasıÖğrenci Sunumu, Grup Tartışması
11Öğretmen Yetiştirme Çabalarının Değerlendirilmesi ve Analiz EdilmesiÖğrenci Sunumu, Grup Tartışması
12Farklı Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme PolitikalarıÖğrenci Sunumu, Grup Tartışması
13Farklı Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme PolitikalarıÖğrenci Sunumu, Grup Tartışması
14Son Yıllarda Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Yürütülen Proje ve Araştırmalar.Öğrenci Sunumu, Grup Tartışması
15Son Yıllarda Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Yürütülen Proje ve AraştırmalarÖğrenci Sunumu, Grup Tartışması
16Dersin genel değerlendirmesiGrup Tartışması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Sistemleri (2006), MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi, Ankara. Duman, T. (1991). Türkiye’de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme, Milli Eğitim Basımevi, Ankara. Cumhuriyet Döneminde Eğitim (1983). Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi Atatürk Kitapları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. Cicioğlu, H. (1985). Türkiye Cumhuriyetinde İlk ve Ortaöğretim (Tarihi Gelişim). Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma133
Makale Kritik Etme51050
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ13 5 3  5
ÖÇ2 4 4 44 
ÖÇ344 4    
ÖÇ4  4    4
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr