Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205055021982Halk Bilimi Teorileri II.Zorunlu123
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Halk Bilimi alanında dünyada kullanılmış ve kullanılmakta olan teorileri tanıtmak, Halk Bilgisi yaratmalarının derlenmesi ve incelenmesinde kullanılan temel yöntem ve kuramları öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Metin EKİCİ
Öğrenme Çıktıları
1Metin Merkezli ve Bağlam Merkezli Folklor Teorilerine tanımlayabilmek.
2Gelişme Teorisini tanımlamak ve halk bilgisi yaratmalarına uygulayabilmek.
3Yayılma Teorisini tanımlamak ve halk bilgisi yaratmalarına uygulayabilmek.
4Tarihi-Coğrafi Fin Folklor Kuram ve Yöntemini tanımlamak ve halk bilgisi yaratmalarına uygulayabilmek.
5Yapısalcı Folklor Kuram ve Yöntemini tanımlamak ve halk bilgisi yaratmalarına uygulayabilmek.
6Psikoanalitik Folklor Kuram ve Yöntemini tanımlamak ve halk bilgisi yaratmalarına uygulayabilmek.
7İşlevsel Folklor Kuram ve Yöntemini tanımlamak ve halk bilgisi yaratmalarına uygulayabilmek.
8Sözlü Kompozisyon Kuram ve Yöntemini tanımlamak ve halk bilgisi yaratmalarına uygulayabilmek.
9Performans Folklor Kuram ve Yöntemini tanımlamak ve halk bilgisi yaratmalarına uygulayabilmek.
10Halk bilgisi ürünlerini sınıflandırma yapabilmek, eğitim, turizm ve ticari alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm sunabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Halk Bilgisi ürünlerinin derlenmesi sonrasında incelenmesinde dünyada ve ülkemizde kullanılan yöntem ve kuramlar ve bunların Türk Dünyası Halk Bilgisine uygulanmasına dair örnekler bu dersin içeriğini oluşturur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halk Bilimi’nde Kuramlara Genel Bir Bakış Anlatım, Okuma Listesi: Ekici, 2007, ss.100-101, D. Halkbilimi Çalışma Tarihi, ss.1-16
2Gelişme Kuramı; Yayılma Kuramı Anlatım, Okuma Listesi: Ekici, 2007, ss.101-103; Kafesoğlu 1988, ss. 18-42
3Tarihi-Coğrafi Fin Kuram ve Yöntemi Anlatım, Okuma Listesi: Ekici, 2007, ss.104-114; Dorson 2006, ss.11-32, Dundes 1965, ss. 129-141, Thompson 1977, ss. 367-390
4Psikoanalitik Kuram ve Yöntem Sunum, Okuma Listesi: Ekici, 2007, ss.114-119; Dorson 2006, ss.41-53; Dundes 1965, ss.88-102
5Yapısalcı Kuram ve Yöntem Sunum, Okuma Listesi: Ekici, 2007, ss.119-122; Dorson 2006, ss.55-58; Raglan “Geleneksel Kahraman” MFD, Sayı; 37, ss. 126-138; Ekici, 2001 "Dirse Han Oğlu Boğaç Han Anlatmasında Bireysellik ve Toplumsallık." MFD, Sayı: 52, Ss. 50-59
6Yapısalcı Kuram ve Yöntem: V.Propp ve Masal İncelemesi Sunum, Okuma Listesi: Ekici, 2007, ss.122-124; V.M. Propp “Masalların yapısı ve İncelenmesi.” Çev. H. Gümüş, 1987, ss. 43-102, U. Günay “Elazığ Masalları” 1965, ss.43-57
7İşlevsel Halk Bilimi Kuram ve Yöntemi Sunum, Okuma Listesi: Ekici, 2007, ss.124-126; W.Bascom “Folklorun Dört İşlevi” H.B.K.veY. 2006, ss 125-151; Dorson 2006, ss. 33-39; M. H.Yavuz “Masalların Eğitsel İşlevi”; Ekici, 2002; “Bergama Yöresi Hıdırellez Geleneklerinde Toplum ve Çevre Bilinci”
8Ara Sınav (Vize)Ara Sınav (Vize)
9Sözlü Kompozisyon Kuram ve Yöntemi Sunum, Okuma Listesi: Ekici, 2007, ss.126-128; A.B. Lord ,1965, ss.30-98, Dorson 2006, ss.59-62; S. Fedakar 2004 “Sözlü Kültür Teorisi Bağlamında Özbek Destan Anlatıcıları”
10Performans (İcra) Kuram ve Yöntemi Sunum, Okuma Listesi: Ekici, 2007, ss.128-131; Dan Ben-Amos, 2007 “Halk Bilgisinin (Folklorun) Bağlamı:İmalar ve Beklentiler ” MFD, Sayı: 76, ss. 232-243; Dorson, 2006, ss. 77-80.
11Halk Bilgisi Türlerini Tanımlama Sorunları Sunum, Okuma Listesi: Ekici, 2007, ss.131-134; R. Bauman, 2006 “Tür” H.B.K.ve Y. ss. 165-170
12Halk Bilgisi Ürünlerinin Sınıflandırılması, Yayınlanması, Sahipliği, Eğitimde Kullanımı ve Ticareti Sorunları Sunum, Okuma Listesi: Ekici 2007, ss.134-139
13Halk Bilgisi Ürünleri ve Turizm Sunum, Okuma Listesi: Ekici, 2007, ss.139-141
14UNESCO SOKÜM Çalışmaları ve Halk Bilimi Sunum, Okuma Listesi: Oğuz, 2009, “SOKÜM ve Kültürel İfade Çeşitliliği” MFD S.82, ss.6-12;Oğuz, 2009,ss. 121-127.
15Genel Değerlendirme: Seminer ve Ödevlerin Tartışılması Seminer ve Ödev Sunumu
16Yarıyıl Sonu (Final) SınavıYarıyıl Sonu (Final) Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Artun, Erman. Türk Halk Bilimi. İstanbul: Kitabevi, 2005. Boratav, P. Naili. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yay., 1988. Boratav, P. Naili. 100 Soruda Türk Folkoru. İstanbul: Gerçek Yay., 1984. Dorson, R.M. Günümüz Folklor Kuramları. Çev. S. Gürçayır, Y. Özay. Ankara: Geleneksel yayınları, 2006 Dünya Halk Bilimi Çalışmaları Tarihi. Hz. G.Ö. Eker, M.Ö. Oğuz, N. Özdemir. Ankara: Milli Folklor Yay, 2003. Ekici, Metin. Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Ankara: Geleneksel Yayınları, 2007. Eight Words for the Study of Expresive Culture. Ed. By. Burt Feintuch. Chicago: Unv. İllinois Pres, 2003. Dorson, M. Folkorun Sahtesi. Hz. S. Gürçayır. Ankara: Geleneksel, 2007. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I-II-III Hz. G.Ö. Eker, M. Ekici, M.Ö. Oğuz, N. Özdemir. Ankara: Geleneksel Yayınları 2005-2006. Jakson, Bruce. Fieldwork. Chicago: Illinois Unv. Press, 1987. Kafesoğlu, İbrahim. Türk Milli Kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yay., 1988. Krohn, Julius; Kaarle Krohn. Halk Bilimi Yöntemi. Çev. Günsel İçöz. Ankara: TDK yayınları, 1996. Oğuz, M. Öcal. Türk D. Halk Biliminde Yöntem Sorunları. Ankara: Akçağ , 2000. Oğuz, M.Öcal. Smut Olmayan Kültürel Miras Nedir? Ankara: Geleneksel, 2009. Örnek, Sedat Veyis. Türk Halk Bilimi. Ankara: İş Bnk. Yay., 1977. Sokolov, Yuri M. Folklor: Tarih ve Kuram. Çev. Yerke Özer. Ankara: Geleneksel Yayınları, 2009. Tan, Nail. Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler. İstanbul: Artmedia, 1997. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. M. Öcal Oğuz vd. Ankara: Grafiker Yayınları, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Alan araştırması ve sunum.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Alan Çalışması23060
Proje Hazırlama13030
Proje Sunma122
Makale Yazma11515
Makale Kritik Etme177
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1 3      54
ÖÇ23       54
ÖÇ3  3     54
ÖÇ4     3  54
ÖÇ5   3    54
ÖÇ63       54
ÖÇ7   3    54
ÖÇ8 3      54
ÖÇ9   3    54
ÖÇ10          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr